Nathaniel Glasser 0

Mobilförbud på Sundbyskolan

25 people have signed this petition. Add your name now!
Nathaniel Glasser 0 Comments
25 people have signed. Add your voice!
3%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Namninsamling till mobilförud på Sundbyskolan

Vi, de undertecknade, upplever att mobiler är ett stort problem på Sundbyskolan, och att skolan och undervisningen skulle förbättras rejält om eleverna lämnade in mobilerna i början av dagen och hämtade dem i slutet av dagen.

Studier visar att eleverna presterar bättre utan mobiler i skolan, och att resultatet höjs. T ex: http://skolvarlden.se/artiklar/mobilforbud-ledde-till-battre-resultat

Det räcker inte att eleverna ska lämna in mobilerna i början av lektionen, det är många elever som vägrar att göra det, eller som har ytterligare en mobil som de gömmer. Dessutom är det flera lärare som tillåter mobiler under sina lektioner och då blir det inkonsekvent och förvirrande för eleverna vilka regler som gäller.

Vissa lärare och personal påstår att mobiler är en tillgång i undervisningen. Vi tycker att skolan istället ska fokusera på att utveckla digitala verktyg och IT-möjligheter i form av iPader, datorer, förbättra datorsalen, t ex. Dessutom umgås eleverna med varandra på ett trevligare sätt under raster och i matsalen om de inte har tillgång till mobiltelefoner. Det är t.o.m. exkluderande för elever som faktiskt inte äger en mobil att sitta kring andra elever som leker med mobilerna. Vi vuxna förstår hur frestande det är att ha en mobil till hands hela tiden och att det inte är lätt för eleverna att låta bli dessa.

Tack för att ni beaktar våran åsikt.

Med Vänliga Hälsningar,

De undertecknade:

Share for Success

Comment

25

Signatures