Antoine Borg 0

Min ArciMatrici ghal Bazilka

465 people have signed this petition. Add your name now!
Antoine Borg 0 Comments
465 people have signed. Add your voice!
47%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Fuq xewqa ta' missirijietna Qriema llkoll mghammdin fit-Tempju Maestuz dedikat lil San Gorg Martri, qed nkomplu sabiex din Parrocca antika taghna ssir BAZILIKA. Bhala radd il-hajr lil Alla u lil dawk kollha li hadmu aktar minn 600 sena bhala Komunita' Nisranija.

Din il-Parrocca ta' San Gorg kienet ta' refugju spiritwali bejn zewg widien kbar, u fil-qalba tal-port il-kbir. Qdiet il-missjoni spiritwali taghha fl-Assedju l-kbir 1565 mill-qilla tal-Ottomani fejn kellha il-Forti Sant'Iermu taht il-kura tal-parrocca San Gorg. Sahanistra il-kappillan eroj Dun Gwann Cilia safa martri waqt l-imsemmi Assedju.

Parrocci li hargu minn San Gorg hal Qormi :-

Porto Salvo -San Duminku, Valletta

San Pawl Nawfragu, Valletta

Madonna ta' Damaxxena (tal-Griegi), Valletta

Sant' Anna (fil-Forti Sant'Iermu), Valletta

Tal-Vitorja (propjeta tal-Ordni ta' San Gwann), Valletta

San Gejtanu, Hamrun

Santa Venera, f'Santa Venera (li parti minnha kienet wkoll ma' Birkirkara)

San Publiju, Floriana

Trinita' Qaddisa, Marsa

San Sebastjan, Qormi

Kuncizzjoni, Hamrun

Maria Regina Marsa

Santu Wistin, Valletta

Madonna tal-Karmnu Fluer- de lys (parti minn Santa Venera u Birkirkara)

Madonna ta' Fatima (parti mill-Imsida)

**************************************************

Il-knisja Parrokjali li ghandna llum hija it-tielet wahda qabilha kien hemm tnejn ohra fl-istess sit.

Il-Knisja ta' San Gorg flimkien ma dik tal-Kon-katidral ta' San Gwann il-Belt il-faccati taghhom huma attribbwiti lil Gilormu w ibnu Vittorju Cassar u spirati mill-Knisja ta' San Lorenzo Firenze disinn ta' Michaelangelo Buonarroti stil Rinaxximentali u Mannierista.

L-eleganza u s-simetrija tal-faccata tal-knisja ta' San Gorg hija mill-aqwa tant li l-Perit Hugh Braun isejjhilha bhala "The most dignified facade in Malta"

Ninkoraggikom li tiffirmaw din il-petizzjoni.

Share for Success

Comment

465

Signatures