migrante international 0

ZERO REMITTANCE SA UNANG ARAW NG CON-ASS!

4639 signers. Add your name now!
migrante international 0 Comments
4639 signers. Almost there! Add your voice!
93%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

5 KASALANAN NI GLORIA SA MIGRANTENG PILIPINO At ang mga Dahilan kung bakit dapat TUTOL sa CON-ASS! Parang AH1N1 virus na nasa limang daliri ng kamay ni GMA na pilit na hinuhugasan, at pinagtatakpan ng isinusulong nitong CHA-CHA. 1.)Gusto naming wakasan na ang pananalasa ni Gloria sa kabuhayan at karapatan ng sambayanan! -Dahil palalawigin pa ng pakanang Con-Ass ang siyam na taon nang paglulunoy sa kapangyarihan ni Gloria, kanyang pamilya at mga kroni. Pahahabain pa nito ang ating kalbaryo ng pagdarahop at pagsikil sa ating karapatan. Magbubukas din ito ng pinto para sa diktaduryang Arroyo gaya ng kay Marcos. 2.)Gusto naming managot si Gloria sa lahat ng krimen laban sa mamamayan na kanyang ginawa! -Dahil palulusutin ng Con-Ass si Gloria, kanyang pamilya at mga kroni sa kriminal na pananagutan sa patung-patong na kaso ng korupsyon, pandaraya, pagkainutil sa serbisyo at pamamaslang. 3.)Ayaw naming tumindi pa ang pangangalakal ni Gloria sa OFWs sa ibayong dagat! -Dahil patitindihin pa ng pagtagal ni Gloria sa poder ang lansakang pag-eksport ng manggagawang Pilipino sa ibayong dagat, lumiliit ang remitans at patuloy na panghuhuthot ng mga bayarin ng mga OFWs, garapalang nagbabandila ng labor export program sa halip na harapin ang paglikha ng trabaho sa sariling bayan. 4.)Ayaw naming lumala pa ang panloloko at pang-aalipin sa mga OFWs! -Dahil pararamihin at palalalain pa ng pagtagal ni Gloria sa pwesto ang mga kaso ng paglabag sa karapatan ng OFWs. Pinakamasahol ang rekord ng rehimeng –Arroyo sa kriminal na pagpapabaya sa mga OFWs na biktima ng iligal na rekrutment, pang-aabuso, pagpatay at iba pa. 5.)Tutol kami sa lansakang pagbenta ng likas na yaman at pagsasamantala sa soberanya ng bansa! -Dahil magpapahintulot ang Con-Ass sa paglalagay ng probisyon sa konstitusyon sa 100% pag-aari ng dayuhan sa negosyo, sa lupain at likas na yaman ng bansa. Kahulugan nito’y ibayong kahirapan at lalong paglayo ng bansa sa minimithing ng mamamayan sa tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon. Walang batas na kinikilala, walang katwirang tinatanggap ang mga tutang alipores ni Gloria sa loob ng Kongreso. Tanging pagbabangon ng mamamayang nagmamartsa sa lansangan ang makabibigo sa maitim na balaking baguhin ang konstitusyon para sa kapakinabangan ni Gloria. Sama-sama tayo, CON-ASS at Gloria, IBASURA! Sa pagkilos ng sambayanan, nakikipagkaisa ang migranteng Pilipino at pamilya, buhos-lakas para hadlangan ang Con-Ass at CHA-CHA! MAKILAHOK SA PANAWAGAN: Di ako magpapadala, Sa unang araw ng CON-ASS! CHA-CHA NI GLORIA, IBASURA!

Sponsor

Migrante International is an alliance of progressive organizations composed of overseas Filipinos and their families. We uphold and advance the rights and welfare of overseas Filipinos within the framework of the Filipino people’s national democratic struggle. Migrante calls that the exploitative and inhuman trading of labor should be stopped. Government should focus on the protection of Filipinos abroad and in its primary role of regulating migration and running after unscrupulous employers and recruiters; and should not engage directly or indirectly in peddling its citizens abroad like ordinary commodities. More importantly, the Arroyo government must concentrate in solving the economic problems of the country and generates local jobs so that ordinary Filipinos need not be separated from their loved ones ----------------------------- SA MGA NAGSUSULONG NG CHACHA Mabuti pa sa inyo ang mga buwaya Kapag nabusog na’y di na naniniba Hindi tulad ninyong mga walang kabusugan Sa yama’t kapangyarihan Sagpang pa rin ng sagpang sa naghihingalong bayan Mabuti pa sa inyo ang mga baboy Nananaba sa tira- tirang pagkain Ng kung kaninumang hapag-kainan Hindi tulad ninyong nabubundat, nagpapakasasa Sa kabang yaman ng bayan Mabuti pa sa inyo ang mga unggoy Marunong magtakip ng mukha, marunong mahiya Hindi tulad ninyo na sobrang garapal, mukha’y makakapal Bistado na’t lahat ayaw pa ring paawat Ang baya’y harap-harapang ninanakawan Mabuti pa sa inyo ang mga aso Marunong kumilala’t magserbisyo Sa taong sa kanya’y nagpapakai’t bumubuhay Hindi tulad ninyong matapos palamuni’t payamanin Naming nga migrante at sambayanang Pilipino Kami pa ang inyong ipinagkakanulo, ipinapahamak at pinapaslang. Sige! Kayo’y humahalakhak! At magpakalasing sa tuwa at galak sa inyong maitim na balak Dahil habang sa cha-cha kayo’y umiindak Nagmamartsa ang bayang sa inyo’y magbabagsak.

Links

http://migranteinternational.org
Share for Success

Comment

4639

Signatures