Muide Meulestede Vandaag

Meulestee Bos

780 signers. Add your name now!
Muide Meulestede Vandaag
780 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Bewonersgroep Muide Meulestede Vandaag ijvert voor een kleinschalig bos aan Meulesteebrug. Dit dient als groene long voor de wijk Muide-Meulestede.

Aan het Redersplein willen we bomen, struiken, planten... kortom veel groen, zodat een effectieve natuurlijke buffer onstaat tegen de milieu impact die de haven heeft op onze wijk. Net zoals de Gentse kanaaldorpen leeft ook Muide-Meulestede met en naast het havengebied. De Gentse kanaaldorpen kregen een groene buffer als gezonde long tegen de impact van de haven. Als bewoners van Muide-Meulestede wensen ook wij een natuurlijke buffer tegen het fijn stof, geluidshinder, geurhinder…

Uit recent onderzoek AIRbezen bleek dat het meetpunt in Meulestede bij de top 10 van Oost-Vlaanderen behoort wat betreft fijn stof. De haven is de belangrijkste bijdrager (71%) van fijn stof voor onze wijk net zoals de dagelijkse lange files van en naar Meulestedebrug.

Een studie van het atelier mobiliteit binnen het project Muide Meulestede Morgen toont aan dat onze wijk op vlak van autoverkeer totaal verzadigd is. Open ruimte wordt dus best groenzone in plaats van bouwzone.

De Stad Gent nam in september 2017 een belangrijk beslissing, het stedelijke RUP groen waarin 255 hectare bestaand groen stedenbouwkundig wordt beschermd en zorgt voor meer groen en natuur in de stad. Helaas is het Redersplein er niet bij; dit gebied staat nog steeds ingekleurd als bouwzone. Veel bewoners hebben daarop aan de Stad Gent laten weten dat aan Meulestedebrug een groenbuffer nodig is.

Stad Gent is op zoek naar 1.000 hectare extra bos in Gent, onze wijk is alvast vragende partij voor een klein bos aan de Meulestedebrug. Het wordt tijd dat onze wijk een groenbuffer tegen de impact van de haven krijgt.

Daarom willen we vragen aan iedereen die begaan is met groene ruimte in Gent en zeker met groene ruimte in de wijk Muide-Meulestede deze petitie te tekenen.

Zo tonen we aan Stad Gent dat de zone aan het Redersplein best wordt ingekleurd als kleinschalig bos! Alvast veel dank voor jullie steun!


Bewonersgroep Muide Meulestede VandaagShare for Success
780

Signatures