Συντεχνία ΑΣΔΥΚ 0

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ!

Συντεχνία ΑΣΔΥΚ 0 Comments
363 people have signed. Add your voice!
8%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Συνάδελφοι,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν από το κλείσιμο της στις 14/4/2016, αναμένεται να ψηφίσει τα νομοσχέδια για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα που έχει προωθήσει η Κυβέρνηση. Όσο καλοπροαίρετος και εάν είναι ο σκοπός των νομοσχέδιων, ως έχουν και προβλέπεται να ψηφιστούν, τα νομοσχέδια αυτά παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, αδυναμίες αλλά και αναχρονιστικές πρόνοιες. Ο λόγος είναι απλός. Τα συγκεκριμένα νομοσχέδια δεν υπήρξαν ΠΟΤΕ προϊόν ανοικτής διαβούλευσης και δεν τέθηκαν ΠΟΤΕ σε ένα ανοικτό διάλογο με την κοινωνία και δη τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Τα νομοσχέδια αυτά υπήρξαν προϊόν διαβούλευσης πίσω από κλειστές πόρτες, ερήμην της βάσης, ερήμην όλων εμάς που μας αφορούν και θα υποστούμε τις συνέπειες. Γι' αυτό, συνάδελφε/ισσα δημόσιε υπάλληλε, όπου και εάν εργαζόμαστε μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη και να ζητήσουμε από τους Βουλευτές να μας ακούσουν και να περιλάβουν στα νομοσχέδια τις ακόλουθες πρόνοιες:

  • Όλα τα θέματα που αφορούν το Κρατικό Μισθολόγιο περιλαμβανομένου των αυξήσεων να παραμείνουν προϊόν Ελεύθερης Διαπραγμάτευσης και ΟΧΙ νομοθετικής ρύθμισης.
  • Εφαρμογή του "συστήματος αξιολόγησης 360 μοιρών".. Η κάθετη από πάνω προς τα κάτω και μόνο ιεραρχική αξιολόγηση είναι αναχρονιστική. Ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να έχει δικαίωμα άποψης/αξιολόγησης για τον προϊστάμενο του. Όχι σε μηχανισμούς ποσοστώσεων στις αξιολογήσεις
  • Το Δημόσιο και Ημιδημόσιο να παραμείνουν ξεχωριστές οντότητες. Τυχόν μετακίνηση υπαλλήλων από τον Ημιδημόσιο Τομέα στο Δημόσιο θα επηρεάσει τις ιεραρχικές δομές των υπηρεσιών/τμημάτων και θα αυξήσει το Κρατικό Μισθολόγιο.
  • Οι αποσπάσεις σε άλλα τμήματα/υπηρεσίες στο Δημόσιο είναι καλοδεχούμενες φτάνει να είναι τεκμηριωμένες και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την άποψη του υπαλλήλου που θα επηρεαστεί. Το δικαίωμα να ζητήσει απόσπαση θα πρέπει να το έχει όχι μόνο η υπηρεσία/τμήμα αλλά και ο κάθε δημόσιος υπάλληλος.
  • Οι ΔΥ δεν είναι φοιτητές. Όχι στις ετήσιες εξετάσεις για ανέλιξη/προαγωγή. Όλες οι προαγωγές να γίνονται μέσω των Κέντρων Αξιολόγησης ή άλλου συστήματος με αξιολογήσεις που θα ελέγχουν τις ικανότητες για τα καθήκοντα της θέσης στην οποία ένας θα ανελιχθεί.
  • Κανένας ΔΥ δεν πρέπει να καταβάλλει τέλος/αντίτιμο για να έχει δικαίωμα να ανελιχθεί.
  • Εξομοίωση των δικαιωμάτων των εκτάκτων δημοσίων υπαλλήλων με τους μόνιμους.

Συνάδελφοι, η φωνή μας είναι σημαντικό να ακουστεί και να ληφθεί υπόψη από τους Βουλευτές. Ενισχύστε την προσπάθεια μας και υπογράψετε ΣΗΜΕΡΑ. Βοηθείστε μας να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το στόχο των 5.000 υπογραφών για να σταλούν στη Βουλή πριν από τις 12/4/2016. Όσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατή η φωνή μας.

Share for Success

Comment

363

Signatures