aldwin keppens 0

meerwaardebelasting op aandelenspeculatie

199 signers. Add your name now!
aldwin keppens 0 Comments
199 signers. Almost there! Add your voice!
80%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Geachte heer Di Rupo, geachte politici, Deze petitie is er om onze bezorgdheid te uiten over de voorstellen uit de nota betreffende 'meerwaarden op aandelen'. 'Wij' zijn daarbij voornamelijk de particuliere kleine beleggers. Op zich is er geen probleem met het belasten van meerwaarden, maar het gaat voornamelijk om wat men 'speculatie' noemt. Het verschillend belasten van winsten aan de hand van de termijn waarop de meerwaarde werd gerealiseerd is volledig fout. En wel om de volgende redenen: - In de hedendaagse markten werkt het 'buy and hold' principe niet meer. Beleggers die iets willen overhouden zijn verplicht om hun portefeuille meer dynamisch te beheren. - Iemand die zijn aandelen gemiddeld minder lang dan 1 jaar bijhoudt is geen 'speculant'. Integendeel zelfs. Iemand die aandelen minder lang bijhoudt loopt vaak minder risico en gaat dus verantwoordelijker om met zijn geld dan iemand die aandelen 'koopt en weglegt'. Het voorstel bestraft dus verantwoordelijk gedrag. - Wie op lange termijn wil overleven moet leren verliezen af te sluiten en winnaars bij te houden. Maar op die winnaars dient men ook zijn winsten te beschermen. In de huidige volatiele markten zal het vaak voorkomen dat met daardoor een aandeel minder lang dan één jaar bijhoudt. ( En dit is opnieuw verantwoord gedrag ). - Om een voorbeeld te geven: wie Fortis aandelen had voor de top rond 35 en daar afscheid van nam aan 30 om zijn winst te beschermen is een 'speculant', maar wie zijn aandelen netjes bijhoudt tot er niets meer van overblijft is een 'goede huisvader'. Samengevat: de bezorgdheid is er omdat het huidige voorstel onverantwoord gedrag op de financiële markten aanmoedigt, terwijl het verantwoord gedrag ontmoedigt. Los daarvan zijn er nog een aantal kleinere bezorgdheden: - Wat met een netto verlies voor het jaar? Het zou fair zijn als men dat mocht aftrekken van overige inkomsten. (uit arbeid) - Wat met het overdragen van verlies? Wie 2000 euro verliest in jaar 1 en in jaar 2 1000 euro wint: betaalt die belastingen op die 1000 euro? Hij maakt immers enkel wat verlies goed. Met vriendelijke groeten, www.monest.net

Sponsor

Beleggen kan je leren: www.monest.net

Links

Share for Success

Comment

199

Signatures