voor meer Stem aan het Slachtoffer

marco van wesemael
Anonymous 0 Comments
1 Signature Goal: 100

WIJ PLEITEN VOOR EEN DRINGENDE AANPASSING VAN DE RECHTSPRAAK IN FUNCTIE VAN EEN BETER GEHOOR AAN DE SLACHTOFFERS, EEN BETERE BEGELEIDING VAN DE DADERS EN EEN VEILIGER SAMENLEVING. 10-puntenprogramma voor minister van Justitie: - een rechtssysteem waarbij evenveel begrip is voor het slachtoffer als voor de dader - een rechtssysteem waarbij het mogelijk wordt de 'onherroepelijkheid' van een vonnis te herzien in functie van nieuwe gegevens, bekentenissen,... - rechtsbesluiten met een goede balans tussen de traumatiserende effecten op het slachtoffer en de verzachtende omstandigheden voor de dader - een rechtspraak die rekening houdt met de gevolgen van het vonnis op het slachtoffer - dat de maatregel van het 'verjaren van de feiten' niet lang stikt wordt toegepast - een rechtspraak die naast celstraf ook zoekt naar maatregelen waarbij de dader er beter van wordt (alternatieve straffen, therapie,...) - gelijke rechtsbijstand voor slachtoffer als voor dader - meer concrete richtlijnen met betrekking tot de strafmaat en betere afstemming over de arrondissementen heen - transparantere rechtsuitspraken door bv. verplichte motivering van het vonnis

Comment

1

Signature

  • 7 years ago
    ergin altun Belgium
    7 years ago