cassandra nevelsteen 0

Ik ben tegen het rookverbod op cafe vanaf 30 juni 2011

755 signers. Add your name now!
cassandra nevelsteen 0 Comments
755 signers. Almost there! Add your voice!
76%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Geachte mevr. Onckelinx,  heer Vandeurzen,

Met verbazing en ontsteltenis hebben we kennis genomen van het gerechtelijk besluit om per 1 juli een globaal rookverbod in te stellen in de hele horeca. Wij vertegenwoordigen een groep rokers die er voor pleit dat u de nodige uitzonderingen zou willen voorzien voor het klassieke biercafé.

Het heeft geen zin om hier alle argumenten pro en contra nog eens de revue te laten passeren. Ze zijn ten overvloede gekend. We zouden er nochtans ééntje willen uitlichten: tot nu toe heeft de hetze rond roken/niet-roken in de horeca één tastbaar resultaat gehad, en dat is een toenemende verzuring van de samenleving. Het lijkt er wel op alsof onze samenleving in twee verdeeld is waarbij de roker het zittend wil vertegenwoordigt en de anti-roker de jager.

Dàt roken niet gezond is zal iedereen beamen, maar autorijden, kernenergie, industrie, fijn stof etc… zijn dat ook niet. We leven (en dat is vandaag pijnlijk actueel) in een risicosamenleving. Dat is de prijs die we betalen voor een leefbare samenleving. De rokers op stang jagen door hen hun sigaret af te nemen op café draagt daar niet toe bij.

Daarom vragen we u met aandrang rekening te houden met de grote groep rokers die de sigaret als genotsmiddel heeft gekozen (met alle risico’s vandien) en het niet-roken op café over te laten aan de beslissing van klanten en uitbaters.

WebRepOverall rating 

Links


Share for Success

Comment

755

Signatures