Touria Aziz 0

Marche multicolore - Veelkleurige mars

115 signers. Add your name now!
Touria Aziz 0 Comments
115 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Nous voulons vivre ensemble! Nous, habitants du nord, du centre et du sud du pays, Nous, citoyens d'origines et de convictions diverses, Nous, voisins, collègues et amis, Nous, qui travaillons au vivre ensemble tous les jours, Nous sommes la majorité. Nous condamnons les actes et les discours d'intolérance de tout bord. Ces actes et discours - par la spirale de haine et de violences qu'ils engendrent - sont sources de division, de haine et de peur. Ils affectent durement la bonne entente dans la diversité. Nous refusons également qu'on utilise les événements récents pour stigmatiser les quartiers populaires bruxellois et particulièrement sa population de confession musulmane. Pas en notre nom! Aujourd'hui, nous ne voulons plus rester la majorité silencieuse, mais nous voulons crier haut et fort notre volonté et notre droit de vivre en paix et en solidarité, quelles que soient notre couleur de peau ou notre conviction philosophique ou religieuse. Nous appelons à l'unité pour défendre une société tolérante et juste. Seule une société solidaire qui garantit les droits démocratiques et sociaux de chacun et qui combat les discriminations pourra empêcher la montée des extrémismes de tout bord. Seule une telle société pourra créer les bases durables pour qu'on puisse vivre ensemble en paix. Si vous voulez soutenir l'appel, vous pouvez signer cette pétition. Une marche multicolore est prévue le dimanche 24 juin àpd 14H. Lieu de rendez-vous: Parvis Saint-Jean Baptiste à Molenbeek(Métro compte de Flandre), le trajet passe par Bld. Albert II pour terminer à Rogier. Wij willen samenleven! Wij, bewoners van het noorden, centrum en zuiden van het land, Wij, burgers met verschillende herkomst en overtuigingen, Wij, buren, collega's en vrienden, Wij, die elke dag aan het "samenleven" werken, Wij zijn de meerderheid. Wij veroordelen intolerante daden en toespraken van wie ze ook komen. Deze daden en discours zijn de oorsprong van verdeeldheid, haat en angst, omwille van de spiraal van haat en geweld die ze genereren. Ze leggen een hypotheek op het samenleven in diversiteit. We weigeren ook dat men gebruikt maakt van de recente gebeurtenissen in de Brusselse wijken om de islamitische bevolking die er woont te stigmatiseren. Niet in onze naam! Vandaag willen we niet langer de zwijgende meerderheid blijven maar we willen onze wil en ons recht op leven in vrede en solidariteit uitschreeuwen, ongeacht onze kleur of onze filosofische of religieuze overtuiging. We roepen op tot een eenheid om een verdraagzame en rechtvaardige samenleving te verdedigen. Alleen een solidaire samenleving die de democratische en sociale rechten van iedereen garandeert en discriminaties bestrijdt, kan de opkomst van allerhande extremen verhinderen. Alleen een dergelijke samenleving kan een duurzame basis creëren voor een "samenleven" in vrede. Als u deze oproep wilt ondersteunen, kunt u deze petitie ondertekenen. Op zondag 24 juni om 14u willen we een veelkleurige vreedzame mars organiseren om dit signaal te geven. Plaats van afspraak: Parvis St-Jean Baptiste in St-Jans Molenbeek (Metro Graaf van Vlaanderen in Molenbeek), van daaruit gaat het traject naar Albert II Laan en eindigt het aan Rogier.

Links


Share for Success

Comment

115

Signatures