Moviment Societat Plural 0

Manifest per una Societat Plural - Manifiesto por una Sociedad Plural

92 people have signed this petition. Add your name now!
Moviment Societat Plural 0 Comments
92 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

MANIFEST DEL MOVIMENT PER UNA SOCIETAT PLURAL

Les persones que subscrivim aquest manifest:

Conscients del creixement, aquí i arreu, de discursos basats en el foment de l’odi i la por contra persones i collectius de persones que formen part de les nostres societats;

Alerta per la puixança, aquí i arreu, de moviments polítics que se’n serveixen i els promouen;

Observant, aquí i arreu, els moviments de replegament identitari i els moviments supremacistes;

Determinades a combatre, aquí i arreu, contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme, les idees totalitàries o qualsevol altra forma d’exclusió, de discriminació, d’explotació o d’opressió d’unes persones sobre unes altres, així com contra el supremacisme i els moviments de replegament identitari;

Constituïm el Moviment per una Societat Plural, a fi de promoure una resposta ciutadana massiva per l’aprofundiment democràtic, per la construcció d’una societat oberta, plural, inclusiva i igualitària, i per la consecució d’una igual llibertat per a cadascun dels nostres congèneres, aquí i arreu.

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO POR UNA SOCIEDAD PLURAL

Las personas que suscribimos este manifiesto:

Conscientes del crecimiento, aquí y en todas partes, de discursos basados en el fomento del odio y el miedo contra personas y colectivos que forman parte de nuestras sociedades;

En alerta por la pujanza, aquí y en todas partes, de movimientos políticos que se sirven de ellos y los promueven;

Observando, aquí y en todas partes, los movimientos de repliegue identitario y los movimientos supremacistas;

Determinadas a combatir, aquí y en todas partes, contra el fascismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, las ideas totalitarias o cualquier otra forma de exclusión, de discriminación, de explotación o de opresión de unas personas sobre otras, así como contra el supremacismo y los movimientos de repliegue identitario;

Constituimos el Movimiento por una Sociedad Plural, con el fin de promover una respuesta ciudadana masiva por la profundización democrática, por la construcción de una sociedad abierta, plural, inclusiva e igualitaria, y para la consecución de una igual libertad para cada uno de nuestros congéneres, aquí y en todas partes.

Share for Success

Comment

92

Signatures