ilse simoens 0

Maandelijks een autoloze zondag voor heel Brussel

404 signers. Add your name now!
ilse simoens 0 Comments
404 signers. Almost there! Add your voice!
81%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

“Voor een ecologisch, sociaal en gezonder Brussel” Maandelijks een autoloze zondag voor de 19 gemeenten van Brussel ! Via deze petitie willen wij de Brusselse regering oprecht steunen voor het verhogen van het aantal autoloze zondagen, zoals in het regeerakkoord vermeld staat. Onze wens naar de regering gaat zelfs nog verder en luidt: “Eén zondag per maand een autovrij Brussel” Een autovrije dag biedt omwille van verschillende belangrijke redenen een grote meerwaarde voor de stad. Daar is nagenoeg iedereen van overtuigd. Toch menen wij dat een grotere regelmaat nodig is om deze positieve werkingen van een autoloze zondag echt op gang te brengen. Hieronder vermelden we kort wat we bedoelen. Milieu Op een autoloze zondag is Brussel voor één dag niet de plaats in België waar het meeste CO2 wordt uitgestoten. Ons klimaat wordt bijgevolg die dag even gespaard! Gezondheid Fijn stof is een van de meest schadelijke vormen van luchtverontreiniging en kan leiden tot hart- en longziekten, bronchitis en astma. De belangrijkste oorzaak van het fijn stof in een stad zijn de uitlaatgassen van auto’s. Een dag per maand geen auto’s is een echte verademing voor de leven in de stad. Kindvriendelijk De stad één dag per maand aan de kinderen geven maakt het voor hen, de bewoners van de toekomst, mogelijk meer positieve ervaringen in die stad op te doen en ervan te leren houden. Sociaal en buurtcontact Een autoloze zondag maakt spontane ontmoetingen mogelijk. Dit komt het sociaal leven helemaal ten goede en werkt positief op het veiligheidsgevoel in de buurt. Democratisch 40% van de Brusselaars heeft geen auto. Op een autoloze dag zijn de straten ook even veel van hen als van de anderen. Ontdekken van het openbaar vervoer Maandelijkse autoloze zondagen geven de mensen een kans om de mogelijkheden en alternatieven van het openbaar vervoer te ontdekken. Fietsvriendelijk Gebrek aan fietspaden, druk autoverkeer maken het voor fietsers in Brussel niet makkelijk. Autoloze zondagen zijn perfecte gelegenheden om de fiets als vervoermiddel te ontdekken. Recreatie en sport Op een autoloze dag heeft men makkelijker en sneller de kans om zich dicht bij huis te recreëren, te gaan fietsen,... Rust en stilte Op een autoloze dag kunnen bewoners genieten van de rust in huis en – vooral – in hun directe omgeving buitenshuis. Daarom is het ook belangrijk dat deze autovrije zone voor de 19 gemeenten geldt. Toerisme Citytrippers komen meestal per trein of vliegtuig naar Brussel. Dit zou zeker als een extra aantrekking gebruikt kunnen worden om Brussel op toeristisch vlak te promoten. Dit geldt ook voor binnenlands toerisme en kan zorgen voor een positiever imago van Brussel in de Rand. Van deze situatie zou de horeca zeker mee moeten kunnen genieten. Voorbeeldfunctie Hier kan Brussel eindelijk een voorbeeldfunctie als internationale, milieuvriendelijke en vooruitdenkende hoofdstad opnemen. Tegenargumenten We zijn er ons van bewust dat er ook keerzijdes aan dit voorstel verbonden zijn. Deze problemen moeten concreet benoemd worden en uiteraard moet er naar mogelijke oplossingen gezocht worden. Tot slot We zijn ervan overtuigd dat de positieve aspecten van dit voorstel zeker de leefbaarheid van Brussel als een “stad om te wonen” ten goede zal komen. Men kan namelijk verwachten dat bij een grotere regelmaat van autoloze zondagen de positieve invloed hiervan ook op andere dagen merkbaar zal zijn. Dit voorstel vraagt ook geen extra infrastructuur en de ervaring van de organisatie ervan bestaat al. Gezien een autoloze zondag op zoveel verschillende en essentiële vlakken een positieve werking heeft, vragen we u uitdrukkelijk ons voorstel ter harte te nemen. Inwoners van Brussel

Share for Success

Comment

404

Signatures