Behzad Bozorgmehr 0

Letter to UN Secretary General

44 people have signed this petition. Add your name now!
Behzad Bozorgmehr 0 Comments
44 people have signed. Add your voice!
44%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

هم میهنان گرامی!

از ماه ها و هفته های گذشته به این سو، موج سخنان گستاخانه و برانگیزاننده درباره یورش نظامی و از آن میان یورش اتمی به میهن مان از سوی ایالات متحده، هم پیمانان اروپایی اش و اسراییل گسترش بی پیشینه ای یافته و همچنان پی گرفته می شود. بی گفتگو، چنین سخنان گستاخانه ای که زمینه ساز دست اندازی گسترده ی نظامی به میهن ماست، پیوندی تنگاتنگ با بدتر شدن اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و نابسامانی سیاسی در کشور ما داشته و می تواند هر آن به جنگی فراگیر در خاک کشورمان و پیرامون آن فراروید.

درونمایه ی نامه ی زیر به «دبیرکل سازمان ملل» از سو و با همکاری تنی چند از هم میهنان شما فراهم و افزون بر زبان انگلیسی به زبان های ترکی آذری، روسی و آلمانی نیز برگردانده شده است. این نامه، گرچه از سوی هیچ سازمان یا حزب سیاسی ویژه ای نگاشته نشده، می تواند از سوی سازمان ها و حزب هایی که به سرنوشت مردم ایران دلبسته و برای سربلندی میهن شان می کوشند، نیز پشتیبانی شود.

ما امیدواریم که شمار هرچه افزون تری از ایرانیان، این نامه را امضاء نمایند تا پس از آن به نشانی دبیرکل سازمان ملل فرستاده شود.

«نویسندگان و مترجمین نامه»

||||||||||||||||||


متن انگلیسی نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد


Mr. Ban Ki Moon, Secretary General of the United Nations Following the military invasion of Libya by the United States, Britain, France and a number of other Western countries, which led to deaths of over 50,000 civilians and destruction of the country’s economic structures, the leaders and authorities of the invasive countries, together with Israel, increasingly threaten our country, Iran, not only with military invasion but also nuclear bombardment. There is no room for doubt that the authorisation given by the United Nations Security Council (UNSC) to invade Libya has given these countries a chance to continue their military invasions and tyranny against other nations under the pretext of ‘humanitarian Intervention’. No question should exist about the criminal role of US and the most other Western countries which have played and are still playing in the fate of former Yugoslavian states , Afghanistan and Iraq. As Iranians who are against the policies governing our country, we will not allow our homeland to be invaded by any country in any way or under any pretext. We will not accept any authorisation issued by the UNSC or any other international institution for military intervention in our country and will firmly resist it. Any kind of threaten to attack on our country by another is a violation of the UN Charter and international law, and, above all, is a clear violation of the rights of the Iranian people to independently deal with the Iranian regime and practice their right to self-determination. Mr. Ban Ki Moon As a United Nations General-Secretary who has properly responded to any sort of violation of human rights in Iran, you are expected to give an appropriate response to the hostile, irresponsible and dangerous remarks made these days by leaders of some countries like France, Britain, the United States and Israel. You are expected, as appropriate and necessary, to feel accountable in this respect by preventing the horrific disaster looming over the people of Iran and the Middle East and, in the event of nuclear conflict, the whole international community. You are expected to struggle for peace and solidarity between United Nations! Copy to The non-aligned countries; Shanghai Cooperation Organization; Inter-Parliamentary Union; African Union; Union of Latin America;


||||||||||||||||||


متن پارسی نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد

 نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت به: سازمان کشورهای غیر متعهد؛ سازمان همکاری شانگهای؛ اتحادیه بین المجالس؛ اتحادیه آفریقا؛ اتحادیه آمریکای لاتین. آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در پی دست اندازی و تاخت و تاز نظامی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی کشورهای دیگر اروپای باختری به کشور لیبی که به کشته شدن بیش از پنجاه هزار نفر از مردم غیر نظامی و نابودی بسیاری از ساختارهای اقتصادی این کشور انجامید، سران و بلندپایگان کشورهای یورشگر و نیز اسراییل با گستاخی آشکار هر چه بیشتر  میهن مان، ایران را به تاخت و تاز نظامی و حتا بمباران اتمی تهدید می کنند. بی هیچ گفتگو، گرفتن مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دست درازی به لیبی، این کشورها را که نقش تبهکارانه ای در سرنوشت کشورهای دیگری چون یوگسلاوی، افغانستان و عراق داشته اند، دلگرم نموده تا به بهانه ی "پادرمیانی بشر دوستانه" همچنان زورگویی و تاخت و تاز نظامی به کشورهای دیگر را پی گیرند. ما به عنوان ایرانیانی که با رژیم حاکم بر کشورمان رودرروییم، به هیچ رو اجازه ی دست درازی و تاخت و تاز نظامی به میهن مان را با هر بهانه و دستاویزی که از سوی این کشورها عنوان شود، نخواهیم داد. ما صدور هر گونه مجوز چنین دست درازی یا تاخت و تاز نظامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا هر نهاد جهانی دیگری را به سرزمین ایران نمی پذیریم و در برابر آن می ایستیم. تهدید به تجاوز نظامی از سوی هر کشوری برعلیه کشور ما، تخطی از منشور سازمان ملتهای متحد و دیگر موازین و مقررات بین الملی، و بالاتر از آن، دست درازی آشکار به حقوق ملتهای ایران در تعیین تکلیف با رژیم حاکم بر میهن خود شمرده می شود. هرگونه دگرگونی در کشور ما، حق انحصاری ملتهای ایران است. آقای بان کی مون از شما که نسبت به کوچک ترین موردهای زیرپا نهاده شدن حقوق بشر در کشورمان به درستی واکنش نشان داده و آنها را محکوم نموده اید، انتظار داریم و می خواهیم تا به عنوان دبیر کل سازمان ملل، سخنان جنگجویانه، نسنجیده، غیر مسوولانه و بسیار خطرناکی را که در روزها و هفته های گذشته از سوی سران و بلندپایگان کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، ایالات متحده و اسراییل بر زبان رانده شده، بحکم وظیفه خود در مهمترین نهاد بین المللی محکوم نمایید. ما از شما انتظار داریم، آنگونه که شایسته و بایسته است، در این باره پاسخگو باشید و به نوبه ی خود از بلای سهمناکی که مردم ایران و خاورمیانه و حتی در صورت درگیری اتمی، جامعه ی جهانی را به جنگی نابودکننده می کشاند، جلوگیری نموده و در راه صلح و همبستگی ملت های بهم پیوسته ی جهان بکوشید!

Sponsor

از شما درخواست می شود که از امضای نامه به شکل ناشناس یا تنها با نام کوچک یا خانوادگی خودداری نموده، نامه را با نام و نام خانوادگی خود امضاء نمایید

Links


Share for Success

Comment

44

Signatures