Mokhtar Bozorg Vaud 0

Letter to Javad Zarif

56 signers. Add your name now!
Mokhtar Bozorg Vaud 0 Comments
56 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

به نام خدا

جناب آقای محمد جواد ظریف،

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،

با سلام،

نظر به حضور جنابعالی و هییت همراه جهت شرکت در یکی‌ از مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای در لوزان، ما جمعی از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های لوزان برخود دانستیم که مراتب قدردانی و حمایت خود را از تلاش‌ها و تدابیر جنابعالی و همکارانتان در راستای‌ پایان بخشیدن به تنش غیر ضروری هسته‌ای میان ایران و جامعه بین‌المللی بیان نمائیم.

در شرایطی که صلح و امنیت منطقه از هر سو مورد تهدید افراط گرایان است و رفاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران در سایه ادامه تحریم‌های بین‌المللی در شرایط دشواری قرار دارد، تدابیر و سیاست‌های خردمندانه شما و همکارانتان در وزارت امور خارجه به منظور کاهش تنش ها با جامعه بین اللمللی در راستای تامین منافع ملی، مردم ایران را به بهبود شرایط در آینده‌ای نزدیک امیدوار کرده است .

در پایان مراتب حمایت و قدردانی خود را از ادامه روند فعلی‌ مذاکرات هسته‌ای تکرار نموده، امیدواریم در آستانه‌ جشن نوروز و سال نو شاهد به نتیجه رسیدن این مذاکرات و پیامد‌های مثبت آن‌ برای مردم ایران باشیم.

همچنین نویسندگان این نامه با علم به برنامه زمانی‌ فشرده شما و همکارانتان در جریان این مذاکرات از هرگونه امکان دیدار و گفتگوی بیشتر استقبال می کنند.

Share for Success

Comment

56

Signatures