Michel De Munter 0

Tegen de aanpassing van de academische kalender en andere veranderingen!

15 people have signed this petition. Add your name now!
Michel De Munter 0 Comments
15 people have signed. Add your voice!
15%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Tegen de aanpassing van de academische kalender en andere veranderingen!

(enkel voor studenten die op stage zijn en nog NIET de papieren versie ondertekend hebben! Ook enkel het gebruik van je school e-mailadres is toegestaan. Andere mailadressen worden verwijderd.)


Er werd vastgesteld dat de aanpassing van de academische kalender veel negatieve feedback ontving. Dit zowel van de docenten en ander ondersteunend personeel als van de studenten.

Het Management Comité maakte beslissingen zonder na te gaan welke concrete gevolgen deze wijziging zou hebben voor de schoolpopulatie.

De wijziging van de academische kalender is slechts het topje van ijsberg, andere meer grootschalige beslissingen zullen volgen. Aangezien de studenten helemaal geen inspraak kunnen hebben op grootschalige beslissingen baseren wij ons concreet op de veranderingen die zullen doorgevoerd worden op de academische kalender. Voor docenten en ondersteunend personeel gaat dit natuurlijk veel verder.

Studenten die zich in september in de Katholieke Hogeschool Mechelen inschreven, kozen voor de persoonlijke aanpak van deze school. Zij kozen voor deze school omdat ze zich persoonlijk konden vinden in de werking en de filosofie.

Tweedejaars en derdejaarsstudenten waren ook niet op de hoogte van andere ‘kleine’ veranderingen binnen hun opleiding (cfr. Studiepunten).

Een eerste zorg voor de studenten binnen de professionele bacheloropleidingen is de contacten met externe organisaties die vaak concreet gerealiseerd worden tijdens deze ‘vakantieperiodes’ aangezien de student hier dan tijd voor heeft, zonder zijn studie te verwaarlozen. Weinigen van de studenten gebruiken deze ‘vakanties’ om op reis te gaan.

We zouden het erg op prijs stellen als er niets zou veranderen aan de academische kalender. Wij zijn nog altijd even gemotiveerd om een professionele bachelor te behalen, onder de werking en de filosofie waar we voor kozen. Indien we een andere aanpak wilden, hadden we immers voor een andere instelling gekozen. Wij hopen op jullie medewerking en steun. Om deze richting tot een goed eind te brengen, hebben wij onze tijd wel echt nodig.

Daarom vragen we u vriendelijk om de aanpassing van het nieuwe academiejaar nog eens grondig te herzien.


Met vriendelijke groeten,

Ondergetekende studenten, docenten en ondersteunend personeel.  

Links


Share for Success

Comment

15

Signatures