gelijke onderwijskansen 0

Lessen Nederlands ook voor mensen zonder papieren

4970 signers. Add your name now!
gelijke onderwijskansen 0 Comments
4970 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Lessen Nederlands. Ook voor mensen zonder papieren! Beste lezer, Wij zijn verontwaardigd. U misschien straks ook. De aanleiding tot dit pleidooi is de uitsluiting van alle mensen zonder papieren van de lessen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) in het volwassenenonderwijs. Dat staat in het Onderwijsdecreet XXI, dat op 19 mei gestemd wordt in de Commissie Onderwijs. Dagelijks zien wij in het volwassenenonderwijs ‘nieuwe Vlamingen’ aankloppen die heel veel inspanningen willen doen om onze taal te leren. Omdat ze willen deelnemen aan onze maatschappij, omdat ze met hun buren willen praten, omdat ze willen werken, én omdat hun kinderen Nederlands leren. Deze cursussen zitten meestal heel snel vol. Daarom stelt het kabinet Smet voor om alle mensen zonder geldige verblijfspapieren uit te sluiten. Zo, probleem opgelost, weg met de wachtlijsten. Niet dus! Deze maatregel staat namelijk haaks op het discours van onze Vlaamse politici: 1. Gelijke onderwijskansen voor iedereen. Huh? 2. Je kan niet via internationale verdragen het recht op onderwijs garanderen aan kinderen (ook zonder papieren) en tegelijk het recht op het leren van de onderwijstaal ontzeggen aan hun ouders. 3. Op de wankele juridische basis waarop het voorstel is gebouwd, gaan we hier niet in. Die argumenten hebben de Raad van State en andere kanalen al gegeven. Wij willen alvast niet meedoen aan deze uitsluiting! Wie een bijdrage wil leveren aan de maatschappij hoort niet te worden uitgesloten. Zelfs niet zonder papieren. Vlaanderen is immers een ‘warme en gastvrije samenleving’, zoals Kris Peeters onlangs zei. Bent u even verontwaardigd als wij? Zet dan uw handtekening onder onze petitie. We zullen ze gauw presenteren aan de leden van de Commissie Onderwijs. Namens ACOD Onderwijs, Raf De Weerdt Adjunct-algemeen secretaris COC (Christelijke Onderwijscentrale), Dirk De Zutter Nationaal secretaris

Share for Success

Comment

4970

Signatures