LO Parents 0

Lesgeld LanguageOne

31 signers. Add your name now!
LO Parents 0 Comments
31 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Middels deze petitie vragen wij, ouders van (huidige en aankomende) LanguageOne leerlingen in de Verenigde Arabische Emiraten om een verlaging van de lesgelden voor het komend schooljaar 2020/2021.

Over de gehele VAE zijn bedrijven hard geraakt door de huidige pandemie. Vele ouders hebben al te maken gekregen met ontslag, verplicht onbetaald verlof of salaris kortingen (soms wel tot 50%). En het eind is nog niet in zicht. Er heerst nog altijd grote onzekerheid in de VAE. LanguageOne’s lesgeld (verhoging) voor komend jaar kwam dan ook als een onaangename verrassing.

Ook nieuwkomers die graag willen deelnemen aan de LanguageOne lessen hebben aangegeven dat het hoge lesgeld voor hun een reden zou zijn om niet deel te nemen dit jaar. Wij betreuren dit zeer aangezien we de Nederlandse taal allemaal als zeer belangrijk achten.

Daarnaast hebben de leerlingen, door de sluiting van de scholen, afgelopen jaar niet optimaal gebruik kunnen maken van lessen waarvoor betaald was. Zo ontbraken vanaf maart 2020 alle klassikale lessen en zijn er in veel gevallen minder lessen geweest. Zo hebben bepaalde groepen (oa groep 4) niet 3 maar slechts 2 keer per week les gehad. Wij vragen dan ook tevens om een compensatie voor de gemiste lessen van het afgelopen jaar.

De lesgelden van LanguageOne zijn altijd al zeer hoog geweest in vergelijk met andere “mother-tongue programs” op scholen in de VAE. De nu voorgestelde lesgelden van LanguageOne passen helemaal niet meer bij de huidige economische realiteit. Er wordt compleet voorbijgegaan aan de bovengenoemde omstandigheden.

Wij zouden graag zien dat Language One ouders tegemoed komt met een compensatie voor de gemiste lessen in 2019/2020 en een 20% korting op het lesgeld voor schooljaar 2020/2021 zodat het Nederlandse onderwijs voor zo veel mogelijk ouders betaalbaar blijft.


***

UPDATE 20 AUG :

In een reactie op deze petitie heeft LanguageOne vooralsnog aangegeven geen gehoor te willen geven aan deze oproep. Wij zetten onze actie voort in de hoop dat LanguageOne hun standpunt herziet.

****

Share for Success

Comment

31

Signatures