Justin Schembri 0

L€ GHAL FUTBOL MOD€RN

205 people have signed this petition. Add your name now!
Justin Schembri 0 Comments
205 people have signed. Add your voice!
21%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Jekk intom imxebbajn min dawn id decizjonijiet li qed jittiehdu mill MFA iffirmaw din il petizzjoni hbieb ha nibatuwilom ha nuruhom li ahna mahniex se nibqghu noqghodu ghal kollox. Dawn dejjem ghamluli riedu bina u ahna l boloh dejjem kellna nalqu halqna u noqghodu ghal kollox ghax inhobbu lil klabb taghna.. Imma issa izejjed kollu zejjed hbieb ma nistghux nibqghu inhalluhom jaghmlu li jridu bina..

Huma qeghdin jghidu li ser jaghmlu season tickets u jollu l biljetti tal ground biex jigbdu iktar nies lejn ta qali imma dan ahna nafuh li mhux minnu. Ma tridx tkun gharef biex tinduna li nies se jkomplu jnaqqsu imma dal bravi li qed jeqirdu il ftit li fadal fil football malti ma wasalx s hemm mohhom jew qed jahsbu li kulhadd iblah..

In nies mhux qed jitilghu bi €7 lejn il ground allura hargu b idea bazwija biex iressqu iktar nies flokk rahsuh olewh kwazi doppju..

Qed jipprovaw ibellawilna li bis season ticket li se jkun jiswa €230 se jkun jaqblilna imma dan mhux vera lanqas ghax biex ikun jaqbillek trid titla tara loghob ta timijiet ohra fejn il maggoranza ta nies jinterresahom mit team taghhom biss.. Issa qalulna wkoll li nkunu nistghu nuzawh ghal friendlies tan nazzjonal ukoll.. Lool thank you hafna vera naprezzaw

Share for Success

Comment

205

Signatures