Jason Michailidis 0

Αναγνώριση ΚΣΟΤ στην ανώτατη βαθμίδα

421 signers. Add your name now!
Jason Michailidis 0 Comments
421 signers. Almost there! Add your voice!
85%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Αυτό είναι ένα αίτημα για την ανωτατοποίηση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, όπως τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Αν είσαι απόφοιτος της ΚΣΟΤ, δήλωσε το, καθώς και έτος αποφοίτησης και στοιχεία επαφής,στα σχόλια


PETITION


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δωρεά της αείμνηστης Κούλας Πράτσικα, ξεκίνησε την λειτουργία της με τετραετή φοίτηση μέχρι και το 1985, με πλήρες πρόγραμμα σπουδών, ανώτατης βαθμίδας.


Το πρόγραμμα σπουδών της ΚΣΟΤ περιελάμβανε ένα καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα (από τις 8:00 π.μ έως 8:30 μ.μ.) είκοσι τεσσάρων (24) μαθημάτων τεχνικής του έντεχνου χορού, και θεωρητικού υπόβαθρου (εφαρμοσμένη ανατομία, ιστορία του χορού, ιστορία της τέχνης, ιστορία της μουσικής, Αρχαία Ελληνική γραμματεία, λαογραφία, κ.α.) με καταξιωμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές όπως τον Μιχάλη Μερακλή, την Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα κ.α.


Με το νομοθετικό διάταγμα 209/1973 ιδρύεται η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού (και Επιστημών τότε). Με το Προεδρικό Διάταγμα 367/1974 οριζόταν η λειτουργία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής, το οποίο ήταν τετραετούς φοίτησης. Με βάση το Π.Δ. 598/1985 η ΚΣΟΤ κατατάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης και η φοίτηση γίνεται τριετής.


Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σύμφωνα με το πλήρες πρόγραμμα σπουδών, θα έπρεπε το 2001 να αναβαθμιστεί σε ανώτατη, όπως αναβαθμίστηκαν τα ΤΕΙ σε ανώτατα. Επειδή, όμως, δεν έγινε κάτι τέτοιο με την ΚΣΟΤ, ζητάμε να αναγνωριστεί τώρα και να αποκατασταθεί αυτή η παράβλεψη.

Η ΚΣΟΤ έμπρακτα καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι για να είναι ΑΕΙ και προασπίζεται

Την σύγχρονη και υψηλού επιπέδου, χορευτική εκπαίδευση. Την ελευθερία στην έρευνα της καλλιτεχνικής, χορευτικής έκφρασης και της διδασκαλίας. Την επιλογή στο δυναμικό της, διεθνώς καταξιωμένων καθηγητών, χορογράφων, χορευτών. Την αξιοκρατία και αμεροληψία κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Την ίση μεταχείριση μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

Ωστόσο, επειδή υπάρχει ασάφεια με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων μας και την επαγγελματική τους αναγνώριση, αρκετοί πτυχιούχοι της ΚΣΟΤ αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στις μεταπτυχιακές σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αφού δεν τις αναγνωρίζει η Πολιτεία:


Έχει συμβεί, το έγκριτο πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY-LONDON μετά από ενδελεχή έλεγχο και ακρόαση, να αναγνωρίσει το πτυχίο της ΚΣΟΤ και να επιτρέψει σε συνάδελφο απόφοιτο, μεταπτυχιακό, ενώ ο Ελληνικός φορέας πιστοποίησης ΔΟΑΤΑΠ (ο οποίος λειτουργεί καταχρηστικά και δεν αναγνωρίζονται οι αποφάσεις του από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εκ των υστέρων, απεφάνθη:

«Αποφασίζεται ότι ο Τίτλος Σπουδών MASTER OF ARTS IN CONTEMPORARY DANCE, που απονεμήθηκε από το UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY-LONDON 2001 στην (το όνομα, αν ζητηθεί, είναι διαθέσιμο) ΔΕΝ αναγνωρίζεται ως ισότιμος προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, λόγω έλλειψης πτυχίου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.»


Άλλη περίπτωση συναδέλφου αποφοίτου της ΚΣΟΤ: Μετά από τετραετή φοίτηση στην ΚΣΟΤ, συνέχισε τις σπουδές της στο NEW YORK UNIVERSITY (SCHOOL OF EDUCATION AND ARTS PROFFESIONS) στη Νέα Υόρκη, όπου δεν αναγνωρίσανε το πτυχίο της, (αναγνωρίσανε μόνο λίγα μαθήματα, δίνοντάς της κάποια μόρια-credits) και ξεκίνησε πάλι τετραετή εκπαίδευση (BACHELOR), χάνοντας πολύτιμο χρόνο.


Αλλά έχουμε και άλλη περίπτωση συναδέλφου αποφοίτου της ΚΣΟΤ, με επιτυχή έκβαση(!): Μετά από τριετή φοίτηση στην ΚΣΟΤ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές του χωρίς κανένα πρόβλημα στο UNIVERSITY OF SURREY & ROYAL HOLLOWAY OF LONDON της Αγγλίας (MASTER in PHYSICAL THEATRE) και διδακτορικές σπουδές στο ROEHAMPTON UNIVERSITY OF SURREY (PHD). Όταν επέστρεψε αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές του από το ΔΗΚΑΤΣΑ και οι διδακτορικές του από το ΔΟΑΤΑΠ, αφού πρώτα είχε καταφέρει να αναγνωρίσει το πτυχίο της ΚΣΟΤ ως ισότιμο των ΤΕΙ.


Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων του πτυχίου της ΚΣΟΤ είναι ακαθόριστο, επικρατεί σύγχυση και ασάφεια με το επίπεδο του, και αποδεικνύεται εμπράκτως ότι το Κρατικό πτυχίο είναι αδιαβάθμητο, γεγονός που εγείρει θέματα νομιμότητας.


Ωστόσο, πολλοί απόφοιτοι της ΚΣΟΤ, στελεχώνουν τις καλύτερες ομάδες στον τόπο μας, όπως του Δημήτρη Παπαϊωάννου και πολλοί ακόμη προσλαμβάνονται σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ο Δάφνης Κόκκινος στην ομάδα της Pina Baush, ο Αντώνης Φωνιαδάκης στην Όπερα της Λυών, η Νανά Βάχλα καθηγήτρια στο Laban, η Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου στον Wim Vandekeybous, και στον Akram Khan, η Ειρήνη Κυρμιζάκη στον Peter Stein, η Χριστίνα Γουζέλη στην Jasmin Vardimon Company, ο Ηλίας Λαζαρίδης στους Hofesh Shecter και Sidi Larbi Cherkaoui κ.α.


Επίσης, είναι μακρύς ο κατάλογος των αποφοίτων της ΚΣΟΤ που διδάσκουν σε δραματικές σχολές, σε καλλιτεχνικά σχολεία, σε σχολές χορού – τροφοδοτώντας τον χορό με τους αυριανούς επαγγελματίες χορευτές, καθηγητές, χορογράφους – έχουν δικές τους ομάδες χορού και χορογραφούν στο θέατρο, στο αρχαίο δράμα, καθώς και σε ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Για όλους αυτούς τους λόγους, με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε:


1. Και την τυπική κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, στην ανώτατη βαθμίδα.


2. Τη διατήρηση της δωρεάν εκπαίδευσης, ως μοναδικής Κρατικής Σχολής Χορού.


3. Την αυτοδιοίκηση και αυτονομία της.


4. Το υψηλό επίπεδο της χορευτικής παιδείας σε πρακτικό, τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο χωρίς όμως να μεταλλαχθεί σε αποκλειστικά θεωρητική εκπαίδευση.


5. Το διδακτικό προσωπικό και η διεύθυνση να είναι έμπειροι και καταξιωμένοι άνθρωποι του χορευτικού κλάδου, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στην ΑΣΚΤ.


6. Τέλος πιστεύουμε πως είναι απολύτως απαραίτητο και αναφαίρετο δικαίωμα μας, των ως τώρα αποφοίτων της μόνης Κρατικής Σχολής Χορού στην Ελλάδα, να έχουμε πτυχία αναγνωρισμένα ανώτατης βαθμίδας, όπως συμβαίνει στις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, και να μη μας στερεί η Πολιτεία, τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης των σπουδών, σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, αναπαράγοντας την παρατυπία.

Links


Share for Success

Comment

421

Signatures