امیر حسین 0

خلیج همیشه فارس

12 people have signed this petition. Add your name now!
امیر حسین 0 Comments
12 people have signed. Add your voice!
12%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

مردم ایران به تمام کسانی که رویای خلیج همیشه فارس را در سر دارند پیام میدهدکه هم این خلیج و جزایر سه گانه آن در مالکیت ایران بوده و دست اعراب متجاوز و بی ریشه برای همیشه از آن کوتاه خواهد ماند

Links


Share for Success

Comment

12

Signatures