Jan Hertecant 0

Opvang voor personen met diagnose " jongdementie"

355 signers. Add your name now!
Jan Hertecant 0 Comments
355 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Noden van jongdementerenden worden onderschat. De Vlaamse Alzheimer Liga vraagt extra aandacht en steun voor:

·         Meer opvangstructuren al dan niet binnen een reguliere voorziening.

·         Gespecialiseerde diagnosestelling

·         Wetenschappelijke opbouw van cijfermateriaal over jongdementie

·         Gespecialiseerde thuiszorg voor personen met jongdementie

·         Een aangepaste aanbod van ondersteunende activiteiten naar de persoon met jongdementie en zijn/haar gezin/familie/mantelzorger

·         Specifieke opvangstructuren:  leefgroepstructuur met aangepaste activiteiten, centra voor dagverzorging / kortverblijf en rusthuizen aan personen met jongdementie  

·         Specifieke training voor familie en beroepskrachten

·         Specifieke financiële tegemoetkomingen om gezinnen een menswaardig leven te kunnen laten verder zetten

·         Psychologische en juridische ondersteuning voor alle rechtsreeks betrokkenen


           Vlaamse Alzheimer Liga
           Stationsstraat 60-62
           2300 Turnhout                  0800 -15 225 begin_of_the_skype_highlighting              0800 -15 225      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0800 -15 225      end_of_the_skype_highlighting

Links

www.alzheimerliga.be
Share for Success

Comment

355

Signatures