სავარჯიშო მოწყობილობა საქართველოს ყველა პარკში!

David Nemsadze
David Nemsadze 0 Comments
6 Signatures Goal: 50,000

მოაწერე პეტიციას ხელი, თუ ფიქრობ რომ, სავარჯიშო მოწყობილობა საქართველოს ყველა პარკში ხელს შეუწყობს მივიდეთ უკეთეს საქართველომდე!
248377862477535.jpg?r=0.7296717252081001
288708561812817.jpg?r=0.1696059285505894
39795876274935.jpg?r=0.4414225314248572

Links


Comment

6

Signatures

 • 4 years ago
  Hayley Wilkins United Kingdom
  4 years ago
 • 4 years ago
  dima pularia Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  zura Qatar
  4 years ago
 • 4 years ago
  David Chogovadze Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  David Nemsadze United Kingdom
  4 years ago
 • 4 years ago
  David Nemsadze United Kingdom
  4 years ago