Christoff Pauw 0

Jan Frederik Go-slow

39 people have signed this petition. Add your name now!
Christoff Pauw 0 Comments
39 people have signed. Add your voice!
52%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

As residents of Onder-Papegaaiberg we are concerned about the danger that some streets, particularly Jan Frederik, hold for pedestrians and cyclists. The playground at the bottom of Jan Frederik is a welcome gathering place and we wish to ensure that it is safe for all who use it.

It is regrettable that some motorists show little regard for the dangerous speeds at which they drive in our streets.

We request Stellenbosch Municipality to:

1. erect at least one speed bump in Jan Frederik Street between Kleinvallei and Kiewiet Streets;

2. designate streets around playgrounds as 'Woonerf' shared public space, ie which gives non-motorised transport absolute right of way and requires motorised vehicles to drive at not more than 35 km/h.

-----

As inwoners van Onder-Papegaaiberg is ons besorg oor die gevaar wat Jan Frederikstraat stel aan voetgangers en fietsryers. Die speelpark aan die onderkant van die straat is 'n welkome bymekaarkom-plek en ons wil verseker dit is veilig vir almal wat dit gebruik.

Dit is jammer dat sommige motoriste min ag slaan op die feit dat hulle teen 'n gevaarlike snelheid ry in Jan Frederikstraat.

Ons versoek dat Stellenbosch Munisipaliteit:

1. minstens een spoedwal aanbring in Jan Frederikstraat ongeveer tussen die kruisings met Kleinvalleistraat en Kiewietstraat;

2. strate rondom speelparke verklaar as 'Woonerf' openbare ruimte, m.a.w. wat aan nie-gemotoriseerde-vervoer absolute voorrang bied en van motoriste vereis om teen nie meer nie as 35 km/h te ry.

Share for Success

Comment

39

Signatures