Martin Breuer 0

Jah! Saare maakonnale

93 signers. Add your name now!
Martin Breuer 0 Comments
93 signers. Almost there! Add your voice!
93%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Toetage meie protesti sõna "Saaremaa" kasutamise vastu Saare maakonna turismi brändil!

Saaremaa või Saare maakond, selles on küsimus. 
Ja suur küsimus! Vähemalt Muhu, Vilsandi, Ruhnu, Abruka ja teiste meie maakonna väikesaarte elanike jaoks.

Viimastel nädalatel ollakse otsi kokku võtmas meie maakonna identiteedibrändi kinnitamiseks koos logo ja nimega, mis iseloomustaks seda arhipelaagi kui turismisihtkohta. Sellise brändi loomine on tõsine ja keerukas protsess, mis õigustatult nõuab kuudepikkust tööd analüüside ja arutelude jaoks, sest bränd kui selline peab täitma temale pandud eesmärki ja on mõeldud kestma aastakümneteks. 

Saarte Turismiarenduskeskus MTÜ, meie maakonna kõiki saari hõlmav ametlik turismiedendamist toetav katusorganisatsioon, on võtnud oma kohustuseks kujundada brändist ühtne loosung, mille all meie, maakonna erinevad kogukonnad, tulevikus hakkaksime end reklaamima, kui turismisihtkohta. Idee on siduda ühte kimpu kõigi meie jõud ja turismipakkumiste mitmekesisus ning nimetada see ühise, kogu maakonda iseloomustava nimega. Abruka, Muhu, Ruhnu, Saaremaa, Vilsandi ja loomulikult ka keskuse Kuressaare rahvas saab sellega ühe ühtse nime.

See on hea mõte, sest ühendatud jõududega saab kindlasti rohkem ära teha kui iga eraldiseisev väike kogukond üksi.

Kuid just siit saavad alguse probleemid nime ümber.
Saarte Turismiarenduskeskuse plaan on tuua kõiki meid ühise Saaremaa nime alla. STAK väidab, et turismisihtkohale viidates mõtlevad nad Saaremaa öeldes tervet Saare maakonda, kuid enamus inimesi (meie maakonna elanikud ja ka külalised) mõtlevad Saaremaa all just nimelt saart Saaremaa, mitte kogu maakonda.  Nii minu poolt esindatud Muhu Turismi Assotsatsioon, Vilsandi saarevaht kui ka paljud Ruhnu ja Abruka saarte esindajatest protesteerivad otsustavalt sellise nimevaliku vastu.

See ei ole arutelu semantika või lingvistika aspektide üle. See on küsimus identiteedi ja nime üle, mida me kõik peame saama uhkelt kanda.

Muhu Turismi Assotsatsiooni ja muhulaste, Vilsandi kogukonna ja tõenäolistelt väga paljude teiste meie maakonna inimeste nimel tahan ma selle probleemi olemasolu tuua kõigi meie teadvusse. Kui STAK-i plaan saab teoks, saab maakonna veebilehe ja turismisihtkoha nimeks olema ‘SAAREMAA’. Me oleme resoluutselt selle vastu, kuna meie arvates ei kajastu selles Saare maakonna mitmekesisus.

Kui küsida Muhu saare elanikult, kus ta elab või kust pärit on, ei saa vastuseks Saaremaa. Kultuuriliselt ja emotsionaalselt on muhulased ja saarlased läbi aegade end teineteisest erinevaks pidanud, sama kehtib kindlasti ka Ruhnu või Vilsandi elanike kohta, sest tõepoolest, mitmed meie kultuurilised väljendused ongi erinevad. Me tunneme uhkust, olles Saare maakonna rahvas, aga me ei ole kõik Saaremaa elanikud.

Mitmekesisus on oluline omadus ja tänapäeva ühiskonnas väärtuslik vara. Ilu on muutlik ja mitmekesine. Kogukonna uhkus ning identiteet ei ole oluline vaid kogukonna liikmetele, vaid samuti ka külastajatele. Nii praegused kui potentsiaalsed turistid hindavad mitmekesisust ning kohalikku eripära. Selles valguses on oluline teadvustada kogukondade identiteeti nii praktiliselt kui ka sümboliliselt. Pannes Muhu, Ruhnu, Abruka ja Vilsandi Saaremaaga ühte patta, jäävad erinevate saarte rikkalikud traditsioonid ning viimaste aastate saavutused turismi arendamisel väärilise tähelepanuta. Seetõttu avaldame protesti oma saarte identiteedi annekteerimise vastu sõna “Saaremaa” kasutamisel, sest selline suurepärane turismitoode peaks meid oma mitmekesisuses liitma, mitte aga eraldama.

Pakume välja kasutuses olevaid alternatiive: Saare maakond, Saare regioon, Saare arhipelaag jne. Kindlasti leidub veelgi sobivaid sihtotstarbelisi alternatiive. Tiitel ‘Saaremaa’ ei ole aga meie jaoks vastuvõetav ning päädiks kultuurilise annekteerimisena, mis ei too mingit kasu meie kogukonnale ning veelgi hullem – see ei rikasta meie turismitoodet, mille väärtust suurendatakse variatsioonide, mitte elimineerimise kaudu.

Muhu kogukond on viimastel aastatel olnud edukas kohaliku identiteedi taaselustamisel turismi edendamise eesmärgil. Oleme nende saavutuste üle uhked ning soovime samas suunas jätkata koos teiste saarte kogukondadega Saare maakonnas.

Oleme igati ühise lähenemise poolt, milles Saarte Turismiarenduskeskusel on kanda suur roll. Kuid selline tegevus peaks põhinema erinevate kogukondade identiteedil ning eripära tunnustamisel. Praegune ettepanek nimetatud tunnustust ei kajasta. 

Martin Breuer
Muhu Turismi Assotsatsiooni juhatuse esimees

Andres Sutt – Rahvusvaheline Valuutafond, Washington, suvemuhulane
Erkki Noor - Muhu Turismi Assotsiatsiooni juhatuse liige
Helena Erik - Muhu Turismi Assotsiatsiooni juhatuse liige
Imre Sooäär - Riigikogu liige
Jaana Palu - Muhu vallavolikogu esimees
Jaan Tätte - Vilsandi saarevaht
Maret Maripuu - Riigikogu liige
Luise Jõers - Turismiettevõtja Liise Talu, Ruhnu
Martin Kivisoo - Muhu Turismi Assotsiatsiooni juhatuse liige
Olaf Orgse - Turismiettevõtja Lõunaranna sadam
Pirkko Silvennoinen - Turismiettevõtja Koguva Kunstitall
Sikke Sumari - Turismiettevõtja Nami Namaste
Taivo Pillar – Disainer, Muhulane

Meid oma allkirjaga toetades aitad veenda Saare maakonda valimaks nime, mis esindaks ning austaks kõiki kogukondi maakonnas.
Me täname teid toetuse eest!

Sponsor

Muhu Turismi Assotsatsioon MTÜ www.muhu.info

Links

Share for Success

Comment

93

Signatures