Underskrift Universitet 0

Ja til navnet "Universitetet i Ås"

238 signers. Add your name now!
Underskrift Universitet 0 Comments
238 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Til Kunnskapsdepartementet Vi ønsker å formidle at mange ansatte og andre på UMB og Ås ikke stiller seg bak navnet "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)» foreslått av Fellesstyret. Universitetet som ligger i Ås bør hete Universitetet i Ås. Ingen andre navn klarer å omfavne hele universitetet, og det er også det vi ansatte ofte sier når vi snakker med kolleger andre steder, istedenfor dagens UMB. Departementet har sagt nei til navnet "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)» før, og vi mener at dette lange navnet vil gjøre at ennå flere vil bruke Universitetet i Ås når de snakker om hvor de kommer fra. Dette brukes også i stor grad av politikere og media når de omtaler UMB i dag. Vi håper derfor at departementet kan vektlegge dette og argumentene under når de skal beslutte nytt navn for universitetet. Momenter som taler for Universitetet i Ås – Navnet har etablert seg som et uoffisielt navn. – Det er nøytralt når det gjelder synliggjøring av fagområder. – Det taler til studenter som kjenner det gode studie- og studentmiljøet på Ås. – Det kobler DnU til historikken med en ”grønn” høyere utdanningsinstitusjon på Ås. – Begreper som Ås-kandidat, Ås-student, ”har gått på Ås” og ”Ås-forsker” er relativt kjente innen norsk akademia, næringsliv og offentlig forvaltning. – Det går inn i den klassiske universitetstradisjonen med geografiske navn og signaliserer klassiske akademiske verdier. 6 av dagens 8 universiteter har et geografisk navn.

Links


Share for Success

Comment

238

Signatures