Tom Kuyken Oslo 0

Ja! til bedre praksisvilkår

47 people have signed this petition. Add your name now!
Tom Kuyken Oslo 0 Comments
47 people have signed. Add your voice!
5%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Vi vil ha

  • Mer demokratiske prosesser og ingen tvunget flytting 

  • Egen jobb godkjent som praksisplass hvis den er relevant 

  • En form for lønn på praksisplasser og kompensasjon for mat og transport

Læringsarena? 

Skolen kaller praksisplasser en "læringsarena". "Argumentet mot at man lønnes er at det vil kunne gjøre at praksisstedet benytter studenten som arbeidskraft, og at dette vil fjerne fokus fra læringen". I teorien et godt argument, men alle vet at det ikke er sånn det fungerer i praksis.

Man jobber veldig hardt, i praksis jobber man faktisk uten unntak hardt. Skal man bare stå der og notere uten å gjøre noe? Hvis jeg ser tilbake på mine 8 ukene og regner på hvor mye har jeg gitt og hvor mye har jeg fått, så kommer jeg i minus, og noen har fått ganske mange timer av mitt arbeid gratis. Til og med lunsj og transport dekker studenten selv.

En god deal?

Mer studiegjeld, ekstra lange arbeidsuker og null kroner i lønn, får vi en god deal? Hvis man ikke skulle erstatte en arbeidskraft, hvorfor får vi da en turnus som ligner veldig på den til en arbeidstaker? I det minste fortjener vi en form for lønn (og ikke bare en enda høyer studielån!), kompensasjon for mat og transport og muligheten til å nekte en praksisplass, også hvis man ikke består disse "spesielle vilkår". Arbeidsstedet dekker sine behov for arbeidskraft med studenter, det vet vi alle, hvorfor ikke bare si det høyt?

Nok utnyttelse
Denne utnyttelsen av studenter i et kvinnedominert yrke kan ikke fortsette. Lønn i praksisperioden i en slik utdanning som vår burde være på plass. La oss slutte å kalle dette systemet vanlig, fordi det er det ikke.

Det trengs flere sykepleiere i Norge. Skal vi sørge for at de blir utbrent så tidlig som mulig, eller skal vi faktisk tiltrekke oss flere?


Share for Success

Comment

47

Signatures