Shadi Ghasemi 0

Stöd till Iranska folket, respekt för sjukvårdarna

25 people have signed this petition. Add your name now!
Shadi Ghasemi 0 Comments
25 people have signed. Add your voice!
25%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Protest mot det vald och inhumana angrepp som har pagatt mot de iranska demonstranter den senaste tiden i samband med valet i Iran. Vi iransksvenskar verksamma inom varden i Sverige protesterar mot hur revolutionsgarden och Basij miltia har behandlat det iranska folket. Detta fortsatter systematiskt genom att: 1. Skadade demonstranter far inte den vard de behover. 2. De verksamma lakare som har hjalpt de skadade Tvingas att avsloja patienternas identitet och deras skador. 3. Basij militia star och vantar pa de skadade som lamnar sjukhusen far att arrestera dem. 4. Det finns an idag ingen klar statistik pa antalet doda och deras dodsorsak. 5. Genom att forsvara humanitara medicinska insatser gor den iranska regimen det omojligt for vardpersonal att fullfolja den medicinska etiken. Genom att signera denna petition vill vi visa vart stod till Iranska folket och att den iranska vardpersonalens yrkesroller skall respekteras.

Sponsor

Iranianpeople
Share for Success

Comment

25

Signatures