Peyman Pakzad 0

Iranian Pathologists

725 people have signed this petition. Add your name now!
Peyman Pakzad 0 Comments
725 people have signed. Add your voice!
73%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ای سرو بالای سهی، ما نیز هم بد نیستیم.

ریاست محترم جمهوری

جناب آقای دکتر روحانی

ضمن تبریک انتخاب مجدد شما بر مسند ریاست جمهوری، جامعه پزشکان کشور از فعالترین و تاثیر گذارترین گروههای حامی و هوادار شما بوده و هستند. حمایت ما نه برپایه سهم خواهی و منفعت طلبی که بر اساس مهر وطن و علاقه به آبادی ایران و درک همین حس از میان شعارها و کلام حضرتعالی بوده است.

این گرایش در انتخابات اخیر با موج مشارکت عظیم جامعه پزشکان در حالی نمود پیدا کرد که پایوران و منصوبان منتصب به دولتتان در وزارت بهداشت،بدترین جفا و جور را در حق ما معمول داشته اند، ترتیب دادن دستگیری و ضرب و شتم پزشکان در برابر وزارت بهداشت در موارد متعدد نمونه ای از خروارها بی احترامیست.متاسفانه برخی از ارباب میز و تصمیمگیری در وزارت فخیمه بهداشت و درمان، مروان وارانه حتی به پیشنهادات و انتقادات افراد پیشکسوت و استخوان خورد کرده جامعه پزشکی کشور اعتنا نکرده و با طرد همه دلسوزان و سابقون طب کشور،تنها بر طبل فراق میزنند.

اخیرا نیز مزید بر همه تصمیمگیریهای غیر کارشناسانه و خودمحورانه و بدون لحاظ نمودن نظر اساتید با دستورالعملی نابخردانه افراد غیر پزشک را مشمول تسهیلات و رانتهای نیمبند آموزشی برای تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی نموده و با اینکار یک رشته کاملا تخصصی پزشکی را به تاراج داده اند.

ما پزشکان امضا کننده زیر از استان کرمانشاه، ضمن اعلام حمایت از اعتراضات همکاران پاتولوژیست، مراتب برائت خود را از جمع قلیلی مغرض مردم آزار که با نابخردی بر پیکره سلامت کشور چنگ میزنند، اعلام داشته و از محضرتان تقاضا داریم ضمن ورود به قضیه مورد اشاره اخیر ، دستور فرمایید تا در حوزه پزشکی کشور از نظرات اساتید و پیشکسوتان رشته های مختلف بهره برداری شود.

جناب ریاست محترم جمهور، دغدغه امضا کنندگان این نامه که اکثر غریب باتفاق از حامیان حضرتعالی میباشند، جفایی است که در نهایت بر پیکره علمی کشور و مآلاً ماهیت سلامت و صحت آحاد مردم خواهد رفت. ما نگران خسران و ضررهای جبران ناپذیری هستیم که به ساختار علم و دانش و صحت و سلامت کشور وارد میگردد.

در این جمع اساتید و پزشکان مبرز و حاذق روی به شما آورده اند که منشور حقوق شهروندی را ابلاغ نموده اید اما هنوز هفته ای از جوشش ملی مردم ایران که جامعه پزشکان علیرقم تمام جفایی که به آنان رفته است، بعنوان جزیی تاثیر گذار در خلق این حماسه سهیم بوده اند نگذشته است که خود را بی پناه و آماج بیمهری و تخطئه حقوق شهروندی خود یافته اند.

لذا ضمن اعلام مجدد حمایت از همه اساتید و پزشکان رشته آسیب شناسی و همراهی با آنان تا حصول نتیجه، رجای واثق داریم که حضرتعالی این خواسته جامعه پزشکی کشور بعنوان یاوران دولت تدبیر و امید را مورد امعان نظر قرار داده و بر مطالبه بحق و صنفی ما ترتیب اثر خواهید داد.

یدالله مع الجماعه

Share for Success

Comment

725

Signatures