Φοιτητές ΕΚΠΑ-ΤΜΣ 0

Υπογραφές

Φοιτητές ΕΚΠΑ-ΤΜΣ 0 Comments
100 signers. Almost there! Add your voice!
100%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Αξιότιµε κύριε Πρύτανη

Αξιότιµε κύριε Κοσμήτορα

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας στείλουμε την παρούσα επιστολή, για να σας εκφράσουμε ένα σημαντικό και πολυσύνθετο πρόβληµα που έχουµε στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών, και αφορά τα µαθήµατα «Θεωρία και Πράξη της Τονικής Μουσικής Ι και ΙΙ» και «Μορφολογία Ι + ΙΙ» του κυρίου Ιωάννη Φούλια. Όπως γνωρίζετε ήδη από το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος, µε την έξαρση της πανδηµίας στη χώρα µας, αποφασίστηκε για την προστασία της δηµόσιας υγείας να υπάρχει αναστολή των δια ζώσης µαθηµάτων και να γίνουν µέσω τηλεκπαίδευσης. Κάτι πρωτόγνωρο και δύσκολο για όλους µας. Ο κ. Φούλιας επέλεξε να µην κάνει µαθήµατα µέσω τηλεκπαίδευσης, απόφαση που µας γνωστοποίησε προκαταβολικά µέσω email. Αντ’ αυτού επέλεξε να κάνει όλα τα µαθήµατα “µαζικά” στο τέλος του εξαµήνου που επιτράπηκαν και οι δια ζώσης παραδόσεις. Όπως όµως αντιλαµβάνεστε, οι καθηµερινές τρίωρες παραδόσεις είναι µια διαδικασία που δεν βοηθάει στην κατανόηση του µαθήµατος από τους φοιτητές, καθώς και το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο να παρακολουθηθεί από όλους, λόγω άλλων υποχρεώσεων και συχνά άλλων µαθηµάτων τις ίδιες ώρες. Όµως, σε µια τέτοια περίσταση δείξαµε κατανόηση. Από την αρχή του χειµερινού εξαµήνου του έτους 2020/2021, και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3707 που εκδόθηκε στις 04/09/20, αποφασίστηκε τηλεκπαίδευση για όσα µαθήµατα παρακολουθούνται από περισσότερους από 50 φοιτητές. Τα µαθήµατα του κύριου Φούλια, παρακολουθούνται από περισσότερα άτοµα. Όµως οι παραδόσεις δεν έγιναν µέσω τηλεκπαίδευσης. Αντίθετα ξεκίνησαν δια ζώσης µε υπεράριθµα από το επιτρεπτό άτοµα. Με νέο ΦΕΚ 4829 που εκδόθηκε στις 02/10/20, αποφασίστηκε ότι όλα τα µαθήµατα θα γίνουν µε τη µέθοδο της τηλεκπαίδευσης, πλην των εργαστηριακών και των κλινικών µαθηµάτων. Τα µαθήµατα που αναφέρουµε δεν βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία σύµφωνα και µε τον οδηγό σπουδών µας. Όµως και πάλι δεν ξεκίνησαν οι παραδόσεις µέσω τηλεκπαίδευσης στα µαθήµατα του κυρίου Φούλια. Με νέο ΦΕΚ 4899 στις 06/10/20, αναστέλλονται όλα τα µαθήµατα, και γίνονται µέσω τηλεκπαίδευσης. Οι παραδόσεις των µαθηµάτων όµως και πάλι δεν ξεκίνησαν µέσω τηλεκπαίδευσης. Το αποτέλεσµα ήταν να χαθεί το εξάµηνο για τους φοιτητές, και η εξεταστική έγινε µόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές, µε αρκετά παράπονα που θα αναφέρουµε στη συνέχεια. Με την αρχή του εαρινού εξαµήνου, o κ. Φούλιας στις 02/03/21 µέσω email µας ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγµατοποιηθούν πάλι, µαθήµατα µέσω τηλεκπαίδευσης. Μετά από αιτήµατα µας προς τους αρµόδιους φορείς - που είχαµε ενηµερώσει και στο χειµερινό εξάµηνο - µε νέο email την ίδια µέρα ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει µαθήµατα εξ’ αποστάσεως, έπειτα από παράκληση (!) συναδέλφων. Θα πραγµατοποιήσει σε ένα εξάµηνο όλες τις παραδόσεις των δισεξαµηνιαίων µαθηµάτων. Ξεκίνησαν λοιπόν οι παραδόσεις µέσω live µετάδοσης. Όµως η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Η εικόνα από τον προτζέκτορα δεν φαινόταν από την κάµερα, καθώς και δεν µπορούσαµε να ακούσουµε σχεδόν καθόλου τον διδάσκοντα. Ξανά µετά από πολλά αιτήµατα φοιτητών τελικά στις 11/03/21 ξεκινάνε οι παραδόσεις για την Αρµονία µέσω Webex και στις 16/03/2021 για τη Μορφολογία, επίσης μέσω Webex. Έπειτα από ένα χρόνο πανδηµίας άρχισαν να γίνονται τα μαθήματα µε πλατφόρµα τηλεσυνεργασίας! Στο μάθημα της Αρμονίας δεν έγινε σαφές αν το µάθηµα θα εξεταστεί στο εαρινό εξάµηνο, εάν οι εξετάσεις δεν γίνουν δια ζώσης. Επιπλέον έγινε η “προτροπή” σε «όσους φοιτητές ενδιαφέρονται πραγµατικά» να παρακολουθήσουν το µάθηµα του χρόνου. Όπως αντιλαµβάνεστε αυτή η “προτροπή” όµως ενέχει κινδύνους για διαχωρισµό των φοιτητών, αφού αναφερόµαστε σε µαθήµατα υποχρεωτικά κορµού, τα οποία είναι απαραίτητα για να πάρει κανείς το πτυχίο του και να καταθέσει την πτυχιακή εργασία του. Το ότι κάποιοι φοιτητές θέλουν να τελειώσουν την σχολή, δεν τους κάνει φοιτητές που δεν «ενδιαφέρονται πραγµατικά».

Με αφορµή λοιπόν αυτά τα γεγονότα, µετά από ένα χρόνο αβεβαιότητας για τα µαθήµατα υποχρεωτικά κορµού, και µάλιστα µε τα περισσότερα ECTS, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε και άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε µε τα συγκεκριµένα µαθήµατα. Αρχικά αντιµετωπίζουµε πρόβληµα µε τη µέθοδο εξέτασης του µαθήµατος Μορφολογία Ι + ΙΙ. Σύµφωνα µε τον οδηγό σπουδών µας, τα δισεξαµηνιαία µαθήµατα εξετάζονται µία φορά, στο εαρινό εξάµηνο. Όµως εµείς εξεταζόµαστε δύο φορές, µια το χειµερινό και µια το εαρινό εξάμηνο και ο τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των δύο µαθηµάτων. Όµως αυτό δηµιουργεί το εξής πρόβληµα. Οι βαθµοί κατατίθενται στη γραµµατεία µόνο όταν υπάρχει προβιβάσιµος βαθµός και στις δύο εξετάσεις. Αυτό όµως δεν δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκήσουν το δικαίωµα τους, σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 αρ.3 παρ. 10, αν αποτύχουν περισσότερες από 3 φορές στην εξέταση να εξεταστούν από τριµελή επιτροπή. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια πολλούς φοιτητές που νιώθουν ότι αδικούνται και ότι δεν µπορούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Όσον αφορά την προφορική εξέταση για τους επι πτυχίω το χειµερινό εξάµηνο του 2020/2021, οι φοιτητές δηλώνουν ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Η γραπτή εξέταση διαρκεί κανονικά δυο ώρες, ενώ η προφορική εξέταση σε αυτή την περίπτωση διήρκησε µόνο µισή ώρα. Μάλιστα ενώ αρχικά τηρούταν το µισάωρο, στη διάρκεια της εξέτασης δινόταν όλο και λιγότερος χρόνος στους εξεταζόµενους. Επιπλέον δεν περιείχε η διαδικασία της εξέτασης την ακρόαση του µουσικού έργου - γεγονός απαραίτητο για την οµαλή εξέταση του µαθήµατος - παρά µόνο γνωστοποιήθηκε στους φοιτητές ο τίτλος του έργου για να το ακούσουν µόνοι τους µέσω Youtube. Επίσης, η εξέταση δεν έγινε µεµονωµένα στο κάθε άτοµο, αλλά οι φοιτητές χωρίστηκαν σε οµάδες 3-4 ατόµων από τον κ. Φούλια. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µην προλάβει ο κάθε φοιτητής να δώσει τις απαντήσεις που επιθυµούσε σε µόνο µισή ώρα και να µην υπάρχει κάποια οργάνωση. Οι εξετάσεις µάλιστα έγιναν µε µόνο παρόντα τον κ. Φούλια και όχι µε κάποιον παρατηρητή, όπως προβλέπει ο νόµος για τις προφορικές εξετάσεις. Επίσης, οι φοιτητές διαµαρτύρονται ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν πήρε προβιβάσιµο βαθµό. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι στις προηγούµενες εξεταστικές των επί πτυχίω φοιτητών για κάθε µάθηµα του δεν ορίστηκε διαφορετική ημερομηνία και ώρα, µε αποτέλεσµα εάν κάποιος φοιτητής ήθελε να εξεταστεί σε δύο ή σε τρία µαθήµατα του κ. Φούλια, δεν μπορούσε να το κάνει. Ακόµα και αν κάποιος φοιτητής ήθελε να εξεταστεί µόνο στην Μορφολογία, πάλι δεν ήταν δυνατό γιατί όπως αναφέραµε το µάθηµα της Μορφολογίας έχει χωριστεί σε δύο εξετάσεις. Εποµένως, ένας φοιτητής δεν είχε την δυνατότητα να εξεταστεί και στις δύο εξετάσεις. Όµως ο καθηγητής έχει την υποχρέωση, ακόµα και για έναν φοιτητή επι πτυχίω να πραγµατοποιήσει εξετάσεις διαφορετική µέρα ή ώρα, ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα µαθήµατα του συγκεκριμένου διδάσκοντα.

Για το τέλος αφήσαµε ίσως το πιο σηµαντικό πρόβληµα που µας γνωστοποίησαν οι συµφοιτητές µας ΑΜΕΑ. Συγκεκριµένα, φοιτητές µε προβλήµατα όρασης νιώθουν ότι δεν αντιµετωπίζονται ισότιµα από τον διδάσκοντα, τόσο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πιστεύουν ότι το µάθηµα και συγκεκριµένα οι παραδόσεις, οι εξετάσεις, αλλά και το υλικό που τους δίνεται, δεν είναι εύκολα προσβάσιµο για εκείνους. Οι συµφοιτητές µας αποθαρρύνονται στο να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα αυτά και δεν τους διευκολύνει για να γίνει προσβάσιµο σε αυτούς. Νιώθουν µάλιστα µια απαξίωση και µια αδιαφορία προς το πρόσωπό τους. Οι µαρτυρίες τους µας εξέπληξαν! Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που µας µετέφεραν οι συµφοιτητές µας, είναι ότι δεν τους διαθέτει κατάλληλο υλικό, προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους, αλλά τους προτρέπει να βρουν µόνοι τους σηµειώσεις, τις οποίες θα τους τις αναγνώσει κάποιος συµφοιτητής ή φίλος τους. Επιπλέον οι συµφοιτητές µας, µοιράστηκαν µαζί µας ότι τους έχει αναφέρει στο παρελθόν - µετά από ερώτηση σχετική για το υλικό του µαθήµατος - ότι δεν µπορεί να αλλάζει το µάθηµα κάθε χρόνο για 3 άτοµα. Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι συµφοιτητές µας αντιµετωπίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να αποδείξουν τις γνώσεις και την αξία τους και να µπορέσουν να πάρουν προβιβάσιµο βαθµό στα συγκεκριµένα µαθήµατα. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί πως και οι δικές τους προφορικές εξετάσεις γίνονται µε µόνο παρόντα τον κ. Φούλια και όχι κάποιον επιτηρητή όπως προβλέπει νόµος για τις προφορικές εξετάσεις.

Ένα πανεπιστήµιο δύο ταχυτήτων δεν µπορεί να είναι αποδεκτό εν έτη 2021. Ζητάµε λοιπόν αρχικά να θωρακιστεί το δικαίωµα µας να εξεταστούµε στα µαθήµατα αυτά στο τέλος του εξαµήνου, είτε γραπτά εξ αποστάσεως, είτε αν καταστεί εφικτό και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των φοιτητών, δια ζώσης. Θα ήταν καταστροφικό για πολλούς από εµάς να χαθεί ένα ολόκληρο έτος σπουδών µας. Επιπλέον κρίνουµε αναγκαίο στην εξέτασή µας να βρίσκεται είτε ένας δεύτερος εξεταστής ή η δυνατότητα να αξιολογηθούµε από µια τριµελή επιτροπή που θα οριστεί από το τµήµα µας. Αυτό το θεωρούµε απαραίτητο για να µην υπάρχει κανένα αίσθηµα ανασφάλειας στους φοιτητές ότι θα στοχοποιηθούν επειδή επιθυµούν να εξεταστούν φέτος στο µάθηµα ή που θεωρούν ήδη ότι δεν αντιµετωπίζονται ισότιµα. Φυσικά πολλά από τα παράπονά µας θα ήταν γνωστά αν είχαµε την δυνατότητα να δώσουµε ανατροφοδότηση µε την συµπλήρωση των προβλεπόµενων ερωτηµατολόγιων αξιολόγησης για αυτά τα µαθήµατα, κάτι που όµως δεν έχει συµβεί µέχρι στιγµής, εφόσον ο κ. Φούλιας δεν έχει προωθήσει ποτέ ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του. Κλείνοντας, εµείς από την πλευρά µας θα προτείναµε τα µαθήµατα αυτά, τα οποία είναι υποχρεωτικά κορµού να αλλάξουν διδάσκοντα. Η ακαδηµαϊκή επάρκεια του κ. Φούλια δεν αµφισβητείται. Τα προβλήµατα όµως υπάρχουν και είναι σηµαντικά. Θεωρούµε ότι το καλύτερο για το τµήµα µας θα ήταν να αξιοποιηθεί σε άλλους τοµείς που θα αναδεικνύουν καλύτερα την γνωστική του κατάρτιση. Η άποψη µας είναι ότι τα προβλήµατα του πανεπιστημίου πρέπει να λύνονται ακαδηµαϊκά καθώς και οι φοιτητές θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και εµπιστοσύνη στους πανεπιστηµιακούς µηχανισµούς για την επίλυση των προβληµάτων. Ελπίζουµε να ακούσετε τα προβλήµατα και τα αιτήµατα µας και να αλλάξουµε την κατάσταση µέσα από αµοιβαία κατανόηση όσο πιο άµεσα γίνεται για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε τις σπουδές µας και να προχωρήσουµε παρακάτω. Το τµήµα µας έχει κάνει πολλά βήµατα προόδου τα τελευταία χρόνια και θέλουµε όλοι µαζί διαρκώς να διορθώνουµε και να βελτιώνουµε τυχόν προβλήµατα που υπάρχουν.

Με εκτίµηση, Φοιτητές/τριες του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Share for Success

Comment

100

Signatures