Sloboda Traži Ljude Fondacija 0

INICIJATIVA ZA SMJENU MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I DIREKTORA POLICIJE

402 signers. Add your name now!
Sloboda Traži Ljude Fondacija 0 Comments
402 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ova građanska inicijativa ima za cilj da pozove na odgovornost rukovodeća lica koja su u protestnim dešavanjima upravljala policijom, pri čemu je došlo do nezakonitog postupanja resora i službenika Uprave policije. Ministar unutrašnjih poslova, Raško Konjević i direktor Uprave policije, Slavko Stojanović, su shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima i Zakona o policiji, direktno i neposredno rukovodili akcijama policije i prvopozvani su na odgovornost vezano za protivpravno ponašanje pripadnika policije. Prilikom razbijanja mirnih i javnih okupljanja građana, koji su održavani u kontinuitetu više od mjesec dana, došlo je do povrede ustavnog prava na mirno okupljanje i javno izražavanje mišljenja koji su zagarantovani članom 52 Ustava Crne Gore, članovima 10 i 11 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i članom 20 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Tokom represivnih policijskih akcija došlo je do ugrožavanja života i zdravlja većeg broja građana, koji su nastuplili kao posledice policijske torture. Zbog protivpravnog i izuzetno nasilnog ponašanja pripadnika Uprave policije došlo je do stvaranja ambijenta velikih političkih i društvenih tenzija koje prijete da ugroze demokratski i građanski sklad u državi, u kojem se ni jedan građanin ne može više osjećati sigurno. Zbog nesporne zloupotrebe resora policije u političke svrhe, odgovorna rukovodeća lica bi morali da snose sankcije za takvo nezakonito, protivustavno i antidemokratsko ponašanje. Nedopustivo je da u 21 vijeku, u državi koja dijeli evropski prostor i pledira da dijeli evropske vrijednosti, represivni državni aparat koji raspolaže monopolom sile, bude zloupotrijebljen u političke svrhe i bude brutalno upotrijebljen protiv svojih građana.

Zbog svega navedenog, mi slobodni građani Crne Gore, podnosimo inicijativu za hitnu smjenu, ministra unutrašnjih poslova, Raška Konjevića i direktora UP, Slavka Stojanovića, kao odgovornih lica koja su shodno svojoj poziciji i komandnoj odgovornosti, bili nadležni za donošenje direktnih odluka o upotrebi policije i njihovom dejstvovanju u svakom konkretnom slučaju, pri čemu su zloupotrijebili svoj službeni položaj, zbog čega su u pravnom i etičnom domenu nedostojni vršenja funkcija koje obavljaju.

Share for Success

Comment

402

Signatures