First Children's Embassy in the World MEGJASHI MEGJASHI 0

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

150 people have signed this petition. Add your name now!
First Children's Embassy in the World MEGJASHI MEGJASHI 0 Comments
150 people have signed. Add your voice!
15%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Иницијатива за формирање на Национален совет на родители како алатка за вклучување на родителите во јавните институции почнувајќи од локално ниво. Националниот совет на родители е замислен како формално тело кое активно би соработувало со надлежните институции, првенствено со локалната самоуправа. Целта е родителите да земат поголемо учество и да се активираат во одредени одлуки кои се однесуваат на децата, со што би се зголемила и нивната одговорност во процесот на донесување одлуки и креирање политики од кои најмногу се засегнати децата.

Со потпишување на оваа петиција би сакале да ставиме акцент, пред сè, на создавање поволна средина за учество на родителите во училиштата и градинките, со што би се поттикнало одговорното родителство.

Share for Success

Comment

150

Signatures