DEKLARACIJA o važnosti poštivanja prava na slobodni i informirani pristanak

Ante Marko
Ante Marko 91 Comments
698 SignaturesGoal: 1,000

Upoznajte se sa svojim pravima kako biste ih mogli ostvariti i zaštiti, bilo da su u pitanju Vaša osobna prava kao pacijenta ili prava Vašeg djeteta kao pacijenta. U Republici Hrvatskoj svatko ima:

A) pravo na informacije koje su mu potrebne kako bi mogao donijeti informiranu odluku o preporučenom medicinskom tretmanu, i

B) pravo prihvatiti ili odbiti prijedlog odnosno preporuku liječnika. Bez ikakve dvojbe pravo na odbijanje predloženog medicinskog zahvata ili preporuke samo je druga strana prava na davanje pristanka i s njim čini cjelinu. Ovo pravo za maloljetne osobe, kao i za osobe lišene poslovne sposobnosti u pravilu ostvaruju njihovi zakonski zastupnici.

Važno je znati i da zdravstveni djelatnici u obavljanju svojih poslova nisu i ne mogu biti zakonski zastupnici djece koja su njihovi pacijenti, već samo pomažu zakonskim zastupnicima sukladno propisima, pravilima struke i u skladu sa etičkim kodeksom.

91

Comments

See More
698

Signatures