BastA! Ik wil A wel 0

Ik wil A wel

67 people have signed this petition. Add your name now!
BastA! Ik wil A wel 0 Comments
67 people have signed. Add your voice!
67%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ANTWERPEN: HELFT VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN MAG NIET TROUWEN Recht te huwen Art 12: Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen. (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens) Wij, Antwerpenaren met en zonder papieren die willen trouwen gaan niet akkoord met de wijze waarop de Antwerpse Cel Schijnhuwelijken functioneert. Hoewel ook wij tegen schijnhuwelijken zijn gekant, vinden we dat elke aspirant-trouwer recht heeft op een respectvolle en menselijke benadering. Wij vragen een externe doorlichting van de Antwerpse Cel Schijnhuwelijken. De wijze waarop het motief van de Antwerpse trouwers vandaag wordt nagegaan, kan immers niet door de beugel. De wet op de privacy wordt geschonden. Want niemand hoeft te antwoorden op bruuskerende vragen als: âWanneer hebben jullie voor het eerst seks gehadâ of âHoeveel ex-lieven hebt u al gehadâ Elke objectiviteit is zoek. De Antwerpse Cel Schijnhuwelijken stelt vaak een foutief verslag op dat als basis dient om de aspirant-trouwers te weigeren. Het verslag is niet gebaseerd op te controleren feiten. Er is een heksenjacht aan de gang. De cijfers in Antwerpen zijn hallucinant. Van maart tot december 2005 weigerde de Cel 256 van de 555 huwelijksaanvragen! In Gent werden er in 2004 nauwelijks 24 dossiers geweigerd. Antwerpen profileerde zich als pilootgemeente in de strijd tegen schijnhuwelijken. Zes jaar later stellen wij vast dat de Cel Schijnhuwelijken slecht functioneert, met intermenselijke dramaâs als gevolg. Wij vragen⦠1. Dat het recht op huwelijk (art 12 EVRM) en gezinsleven (art 8 EVRM) wordt gerespecteerd, ook in Antwerpen. 2. Dat een controle op schijnhuwelijk geen instrument wordt om het recht op gezinshereniging te ontzeggen. 3. Dat er een duidelijke reglementering komt omtrent de werking van de Cel Schijnhuwelijken. 4. Dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden gerespecteerd bij het interview bij de Cel Schijnhuwelijken. dat er een schriftelijke uitnodiging wordt verstuurd om zich aan te melden voor het interview bij de Cel Schijnhuwelijken. dat er tijdens het verhoor bijstand mogelijk is van een advocaat. dat de verslagen worden opgesteld in de vorm vraag en antwoord. dat de verslagen een directe weergave zijn van de verklaring van toekomstige echtgenoten, geschreven in de eerste persoon. 5. Dat er gewaarborgd wordt dat de ambtenaren die het interview afnemen blijk geven van voldoende juridische en sociologische kennis en scholing inzake het fenomeen schijnhuwelijk. 6. Dat, indien de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand meent een weigeringsbeslissing te willen nemen, hij opnieuw de aanstaanden uitnodigt voor een gesprek en dit ter vervulling van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur namelijk de hoorplicht. dat het horen plaatsvindt alvorens een beslissing wordt genomen. dat er een voorafgaande mededeling is van de feiten inclusief een afschrift van het interview bij de Cel Schijnhuwelijken. dat er inzage van het gehele dossier mogelijk is vooraleer de beslissing wordt genomen. 7. Dat de Slachtoffers van de jacht op schijnhuwelijken een nieuwe aangifte kunnen doen, waarna de controle wordt uitgevoerd met alle juridische waarborgen. Help mee hier een einde aan te maken, onderteken de petitie en steun het burgercomité âIk wil A welâ in hun eisen. Naam: Organisatie: Woonplaats: Terugsturen naar basta.org@telenet.be Eerste Ondertekenaars Frank Hosteaux, Gemeenteraad Antwerpen (Spa-Rood) Jan De Lien, Progress Lawyers Network Lieve Pepermans, Progress Lawyers Network Koen Calliauw, Daklozen Aktie Komitee (PVDA) Edwin Delanoeye, BastA! Elke Vandermeersschen, UDEP - Antwerpen Phillipe De Craene, Daklozen Aktie Komité Melissa-Jane Muijs, (SP.a-Spirit) Nico Volckeryck, Groene zelfstandigen, Stuurgroep Siny-Andries Stijn Goosens, StAD Sven Lauwers, Masereelfonds Antwerpen Johan Malcorps, namens Groen! Antwerpen

Share for Success

Comment

67

Signatures