Tatjana Acimovic 0

Hrvatska može bolje - PODRŠKA STRUKE

Tatjana Acimovic 0 Comments
140 people have signed. Add your voice!
14%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Zahvaljujemo svima na podršci
nastavku rada Ekspertne radne skupine i njezinu voditelju, dr. sc. Borisu Jokiću.

Dopis sa svim pristiglim imenima i prezimenima djelatnika u obrazovanju
upućen je ministru znanosti obrazovanja i sporta.

Za one koji još to nisu stigli napraviti, peticiju podrške možete potpisati ovdje.

I svakako, pozivamo vas da se pridružite na prosvjedu 01. lipnja u 18h.

Sve podatke o prosvjedima pronaći ćete ovdje.

Za one koji još to nisu stigli napraviti, peticiju podrške možete potpisati ovdje.

***

Dragi kolegice i kolege,

S vjerom u znanje, stručnost i odgovornost, smatrajući odgoj i obrazovanje temeljnim društvenim vrijednostima, imajući na umu interes djece i mladih, njihov razvoj te nadasve zaštitu i jednaka prava za sve, neki od nas uključeni su u jednu ili više stručnih skupina, neki su sudjelovali u stručnoj raspravi, neki će se uključiti u sljedećim fazama. No, svi zajedno pratimo i upućeni smo u potrebe nacionalne kurikularne reforme, jednako kao što smo upoznati s prijedlogom, načinom rada i pristupom reformi Ekspertne radne skupine i njezina voditelja.

Pristup istraživanju, način rada, rezultati i prijedlozi kurikuluma kao i prateći tekstovi ukazuju nam na visoki stupanj stručnosti, odgovornosti, predanosti i skrbi za opće dobro. Ne manje važna činjenica je da ova grupa znanstvenika i stručnjaka odbija djelovati pod utjecajem bilo koje političke opcije, svjesna je i skrbi o interesu zemlje, njezinih kulturnih i civilizacijskih tekovina i stavlja pred sebe za cilj društvenu ravnopravnost te kulturnu i gospodarsku konkurentnost budućih građana naše zemlje s Europom i svijetom modernoga doba.

Mi smo ih odlučili podržati jer vjerujemo da na ovaj način i s ovakvim pristupom možemo oblikovati i činiti ono što je naša temeljna zadaća: obrazovanje, školski sustav, okvir, program i nastavu na opću dobrobit sve djece i mladih.

Stoga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta molimo za osiguranje neophodne sustavne i materijalne podrške Ekspertnom timu i u sljedećim koracima:

- Dovršavanje odgovora s obrazloženjima autorima svih prijedloga pristiglih tijekom stručne rasprave

- Dovršavanje druge verzije svih prijedloga dokumenata u koje su ugrađene prihvaćene sugestije iz stručne rasprave; upućivanje istih u javno savjetovanje i provođenje javnog savjetovanja

- Dovršavanje druge verzije svih prijedloga dokumenata u koje su ugrađene prihvaćene sugestije iz javne rasprave

- Izrada finalne verzije prijedloga svih kurikulumskih dokumenata za eksperimentalnu primjenu

- Objava javnog poziva školama za sudjelovanje u eksperimentalnoj primjeni i odabir škola

- Priprema odabranih škola za eksperimentalnu primjenu, intenzivna edukacija učitelja, priprema metodičkih priručnika i nastavnih materijala za eksperimentalnu primjenu

- Priprema metodologije za praćenje i evaluaciju eksperimentalne primjene
Eksperimentalna primjena uz praćenje i evaluaciju

- Priprema dokumentacije za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda (EFS)

Činjenica je da su brojni članovi stručnih skupina diljem Hrvatske sudjelovali i u prethodnim nacionalnim kurikularnim reformama, da se predložene promjene nastavljaju na vrijedne pokušaje i inicijative započete u prethodnih 25 godina te da su iz njih i iz istraživanja u području odgoja i obrazovanja preuzeta dobra rješenja i pravci kao i znanja i iskustva zemalja EU koje su ovakvu reformu, definirajući sustav obrazovanja kao zajednicu učenja koja se temelji na suvremenim znanjima o učinkovitom poučavanju i učenju koje omogućava razvoj svakog djeteta ponaosob, već provele.

Mišljenja smo, prije svega, da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta treba odbaciti Zaključke saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu od 19. svibnja 2016. i pozvati ih na sudjelovanje u javnom savjetovanju i raspravi.


Između 15. ožujka i 15. svibnja 2016. provedena je stručna rasprava o prijedlozima 52 kurikulumska dokumenta. Tijekom stručne rasprave pristiglo je 2759 komentara, od čega je 1846 u obliku zaključaka sa skupova učitelja i nastavnika, a 913 je komentara individualnih stručnjaka, institucija i organizacija. Na skupovima učitelja i nastavnika na kojima se raspravljalo o prijedlozima dokumenata sudjelovalo je 64.847 osoba.

Iznimno važno je da je u sljedećoj fazi razvoja projekta kurikularne reforme planirano osnivanje konzorcija ustanova, među kojima će se individualno i grupno uključiti predstavnici visokih učilišta hrvatskih sveučilišta, te da je reformom planirana izgradnja i održivost sustava informiranja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za provedbu cjelovite kurikularne reforme.

***

Ako se slažete sa sadržajem ovoga teksta, dodajte svoje ime i prezime, naslovno zvanje i ustanovu, u znak podrške nastavku rada Ekspertne radne skupine i njezina voditelja, znanstvenog suradnika, dr. sc. Borisa Jokića. Tekst sa svim prikupljenim imenima i prezimenima nastavnika i učitelja, djelatnika u obrazovanju, bit će poslat ministru znanosti, obrazovanja i sporta.

***


Djelatnici u obrazovanju

1. Tatjana Aćimović, doc. art, prodekanica za poslovanje, ADU, Sveučilište u Zagrebu

2. Franka Perković, izv. prof. art, prodekanica za nastavu i studente za kazalište, ADU, Sveučilište u Zagrebu

3. Borna Baletić, red. prof. art, dekan ADU, Sveučilište u Zagrebu

4. Davor Švaić, doc. art, prodekan za nastavu i studente za film i TV, ADU, Sveučilište u Zagrebu

5. Aida Bukvić, izv. prof. art, prodekanica za međunarodnu suradnju, ADU, Sveučilište u Zagrebu

6. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Dekanica, Tekstilno-tehnološkog fakultet, Sveučilište u Zagrebu

7. prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Dekan Metalurškog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

8. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, u ime Vijeća Umjetničke akademije

9. Dr. sc. Branka Galić, red. prof. sociologije, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

10. Doc. dr. sc. Emina Berbic Kolar, prodekanica za razvojno-stručni rad, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

11. Izv. prof. dr. sc. Daria Tot, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

12. Dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof., Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

13. Dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić, Zavod za primjenjenu matematiku, FER, Sveučilište u Zagrebu

15. Doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

16. Doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru

17. Mr. sc. Marijo Krnić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

18. Dr. sc. Josipa Alviz, viša asistentica, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Svečilište u Zagrebu

19. Nikolina Matoš, Asistentica na Odsjeku za glazbenu pedagogiju, Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

20. Doc. dr. sc. Petra Korać, Biološki odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

21. Prof. dr. sc. Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

22. Dr. sc. Irena Labak, Odjel za biologiju, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku,

23. Martina Jakovčić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Sveučilište u Zagrebu

24. Doc. dr. sc. Valentina Pavić, Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

25. Ozrenka Meštrović, prof. mentor biologije, OŠ "A. G. Matoš" Vinkovci

26. Zrinka Pongrac Štimac, prof. biologije i kemije, V. gimnazija, Zagreb

27. Doc. dr. sc. Marko Šarić, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

28. Rea Lujić, prof., Odjel za francuske i iberomanske studije, Sveučilište u Zadru

29. Dubravka Turčinović, prof., V gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb

30. Davorka Jemrić-Dolovski , OŠ Ludbreg

31. Sanja Vrhovec Vučemilović, prof.

32. Dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, doc., Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

33. Dr. sc. Virna Karlić, znanstvena suradnica - poslijedoktorandica, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

34. Jelena Tušek, asistentica Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

35. Tatjana Šoša, prof., Zdravstveno učilište u Zagrebu

36. Dr. sc. Rona Busljeta, znanstvena suradnica, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

37. Lana Skender, predavačica, Umjetnička akademija Osijek

38. dr. sc. David Sporer, doc. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebuu

39. Iva Sedlar, Magistra primarnoga obrazovanja, Osnovna škola Trnovec

40. Dr. sc. Mirjana Tonković, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

41. Dr.sc. Tanja Bukovčan, doc., Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

42. Nikolina Gregurić, dipl. učitelj razredne nastave, OŠ Trnovec

43. Izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

44. Doc. dr. sc. Dario Hrupec, Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

45. Jasenka Pregrad, psiholog, psihoterapeut, Gestalt centar Homa, Zagreb.

46. Dr. sc. Snježana Koren, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

47. Anja Maksić Japundžić, asistentica, Odsjek kazališne režije i radiofonije, ADU, Sveučilište u Zagrebu

48. Sandra Botica Brešan, izv. prof. art, ADU, Sveučilište u Zagrebu

49. Doc. dr. sc. Daniela Cvitković, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveuciliste u Zagrebu

50. Sanja Vrhovec Vučemilović, prof. V. gimnazija, Zagreb

51. Una Mikac, asistentica, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Share for Success

Comment

140

Signatures