BEN AYAD M.R. 0

Teken petitie tegen de hoofddoekendiscriminatie in het onderwijs (Antwerpse Athenea).

699 people have signed this petition. Add your name now!
BEN AYAD M.R. 0 Comments
699 people have signed. Add your voice!
70%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Raad GO (Gemeenschapsonderwijs)! beslist over levensbeschouwelijke kentekens in zijn instellingen. De Raad GO! heeft vandaag (11/09/2009) in zijn zitting beslist dat met onmiddellijke ingang het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in alle instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt verboden. Een overgangsmaatregel voor het lopende schooljaar is voorzien voor die scholen, centra en instellingen die geen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens hadden aangekondigd. In elke instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden voortaan niet meer toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Een uitzondering wordt toegestaan aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Deze leerkrachten mogen wel levensbeschouwelijke kentekens dragen, maar uitsluitend tijdens het levensbeschouwelijke vak. Dit basisprincipe wordt nu al zonder uitzondering in de GO! instellingen toegepast. Tijdens de levensbeschouwelijke vakken mogen ook de aanwezige leerlingen levensbeschouwelijke kentekens dragen. Het GO! herbevestigt zijn respect voor de filosofische en/of religieuze opvattingen van de cursisten, de leerlingen en hun ouders. Het GO! garandeert iedere leerling of cursist het recht op kwaliteitsvol en open onderwijs. Deze beslissing versterkt hun recht op gelijke onderwijskansen en op een objectieve, verantwoorde studiekeuze op basis van hun persoonlijkheid, interesses en talenten. Deze beslissing bevordert het gevoel van evenwaardigheid en voorkomt groepsvorming of segregatie op basis van uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens. De Raad onderstreept het belang van het actief pluralisme; namelijk het positief waarderen van verscheidenheid en diversiteit gebaseerd op wederzijds respect, scheiding van kerk en staat, universele rechten van de mens, vrijheid van het individu, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid man/vrouw, homo/hetero, wetenschappelijk onderzoek. Het pedagogisch project van het GO! zorgt er onbetwistbaar voor dat onze personeelsleden, leerlingen en cursisten op een actief pluralistische wijze met elkaar omgaan. Laatst update - 11/09/2009: [ http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/OverGO/Klikkrant/Pages/Artikel.aspxguid={64D9CF7D-1555-4100-BEE5-88DCB387BA22} ] ONDERZOEK: is er nood aan het oprichten van een Islamitische school Vul deze bijkomende vragenlijst in: [ http://www.enquetemaken.be/toonenquete.phpid=20817 ] Teken daarom deze petitie om het hoofddoekenverbod in de Antwerpse Athenea op te heffen samen met het algemeen verbod voor Vlaanderen en steun de protestakties!!! GELDIGHEID: tot datum eerste of laatste hoorzitting.

Sponsor

AKTIEVOERDERS: 1. Aktiegroep: VRIJE KEUZE 2. www.deleidraad.be 3. www.baasovereigenhoofd.be 4. www.minderhedenforum.be/2pers/200909hoofddoekenverbod.htm 5. www.samv.be/index.cfmid=30&nws_id=815 6. Vrouwen Overleg Komité (VOK)
Share for Success

Comment

699

Signatures