Nina Vanwonterghem 0

Aanpassen wet honden: losloopzone en aanlijnplicht

387 signers. Add your name now!
Nina Vanwonterghem 0 Comments
387 signers. Almost there! Add your voice!
78%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Petitie aan de Belgische regering: de ondertekenaars willen van de Belgische Regering dat zij over zou gaan tot het nemen van de gepaste maatregelen om een gedegen sensibiliserings- en preventiebeleid op te zetten en hondenlosloopgebieden af te bakenen. Meer bepaald: a) de afbakening, over het hele Belgische grondgebied, van losloopgebieden en/of tijdstippen. b) te voorzien in een gedragscode in losloopgebieden c) te voorzien in normerende duidelijkheid betreffende de legaliteit van de \"Springer\"(speciale veilige haak aan de fiets om honden te laten mee lopen) d) het gebruik van de flexi-lijn toe te laten in aanlijngebied e) te voorzien in een gedragscode in kleine hondenweides zodat verantwoorde hondeneigenaars zich niet langer gedwongen zien overtredingen te blijven begaan. Verantwoording van de petitie: In het huidige preventie-beleid tegen schade als gevolg van hondenagressie moeten honden aan de leiband gehouden worden. Honden aanlijnen geeft echter een vals gevoel van veiligheid. Het zou effectiever zijn als eigenaars van honden gesensibiliseerd worden door een bewustmakingscampagne om hun honden steeds aan te lijnen op plaatsen waar dit vereist is, hun honden los te laten lopen waar dit toegestaan is en hun honden goed op te voeden. Verantwoordelijke hondeneigenaars zorgen ervoor dat de verstandhouding tussen hondenbezitters onderling en wandelaars, fietsers, joggers, ruiters en kinderen niet verstoord wordt. De petitie steunt op twee basispijlers: 1) dat honden nergens anders loslopen dan daar waar toegelaten 2) losloopgebieden in Belgie die werkelijk voldoen aan de behoeften van een gezond en veilig hondenleven, want honden hebben veel beweging nodig Beiden zijn noodzakelijk, want zolang men in Belgie honden niet de gelegenheid biedt hun natuurlijk gedrag te vertonen zullen verantwoordelijke hondeneigenaars zich gedwongen zien overtredingen te blijven begaan. We drukken onze oprechte hoop uit dat de wetgever de eisen van haar burgers ter wille zal zijn door over te gaan tot de gepaste maatregelen om een gedegen sensibiliserings- en preventiebeleid op te zetten en hondenlosloopgebieden af te bakenen. Petitie ingericht door Honden Los vzw www.hondenlos.be

Sponsor

Honden Los vzw is een Belgische vereniging die ijvert voor het bekomen van een wet die honden toelaat om op bepaalde plaatsen/tijdstippen te mogen loslopen. http://www.hondenlos.be
Share for Success

Comment

387

Signatures