Wij kiezen voor het behoud van het groene en landelijke karakter van Ekeren-Donk

Kris Didden
Anonymous 247 Comments
988 Signatures Goal: 1,000

De Hoekakker, één van de laatste stukjes landbouwgebied in Ekeren-Donk, dreigt te verdwijnen om plaats te ruimen voor beton.

Opnieuw wordt hierdoor een aanslag gepleegd op het landelijk groene karakter van Ekeren Donk!
Enkele vaststellingen:

 • Bebouwing
  De huidige bebouwing tussen Prinshoeveweg, De Oude Landen, Gerardus Stijnenlaan en Hoekakker telt 376 woningen.
  Het voorontwerp masterplan stelt dat er op de Hoekakker – in een gebied dat 1/3e kleiner is - tot 450 wooneenheden bijkomen. Dit door de bouw van woningen en appartementen met 4 bouwlagen.
 • Mobiliteit
  De uitvalswegen op de Donk zijn hier helemaal niet op voorzien, met 1000 extra wagens in de buurt wordt mobiliteit en parkeergelegenheid een ernstig probleem.
 • Park
  Als compensatie voor de woningbouw zou een park worden aangelegd. Parken vindt men uitsluitend terug in verstedelijkte gebieden. Met het verdwijnen van de Hoekakker zal ons woongebied inderdaad evolueren van een gebied met een landelijk karakter naar een verstedelijkt gebied met hoogbouw en een park.
 • Wateroverlast
  Iedereen kent deze problematiek; nadat 6 ha in beton wordt gegoten is een opvangbekken (put) voor 40.000 m³ nodig; met een oppervlakte tot 3.8 ha gaat alweer een deel van ons “park” verloren!

In plaats van de woonkwaliteit in de wijk op te waarderen zal de woonkwaliteit devalueren. Dit terwijl er voldoende verloederde wijken zijn die kunnen opgewaardeerd worden door bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige bouwnormen.

We betreuren dan ook ten zeerste dat op de “Donk” de omgekeerde beweging wordt gemaakt en opnieuw een stuk landelijk groen plaats moet ruilen voor beton.

Wij zijn het dan ook grondig oneens met de huidige plannen en ijveren ervoor dat de Hoekakker onaangeroerd blijft!

Door deze petitie te ondertekenen kunnen we mogelijk voorkomen dat opnieuw een landelijk stukje groen onder beton verdwijnt.

Hartelijk dank voor uw steun.

Namens de bewoners van Ekeren Donk.

http://www.hoekakker.be/


3

Highlights

May 15
Na jaren (door politici) horen verkondigen dat de Puihoek gevrijwaard zou blijven, duiken nu de bouwplannen op. Kijk hier voor meer: http://www.hoekakker.be/masterplan.html#ProjectP
November 24
Bezoek nu ook onze website voor meer informatie: http://www.hoekakker.be/ !
October 14
We are now live!
 • Wim Gonthier
  Wim Gonthier Belgium, Antwerpen
  Aug 04, 2017
  Aug 04, 2017
  Genoeg bebouwing! Geen opoffering van groene (watergevoelige) natuurzones.
 • Zinet Katja
  Zinet Katja Belgium, Wilrijk
  Aug 01, 2017
  Aug 01, 2017
  ZO EEN OASE VAN RUST MOET BEHOUDEN BLIJVEN !!!!!!!!!!!!
 • Thys Philip
  Thys Philip Belgium, Antwerpen
  Jul 15, 2017
  Jul 15, 2017
  Behoud het weinige landbouwgrondgebied dat er nog is en spreek eens met de boeren die dat pachten , dit is hun winter vooraad voor hun veestapel
 • Wim Lippens
  Wim Lippens Denmark
  Jun 19, 2017
  Jun 19, 2017
  Waar is al het groen??!! Een park aanleggen kan nooit een mooi stuk natuur zomaar vervangen (en is alleen maar een excuus om alles daarrond te mogen volbouwen!!è
See More
988

Signatures

 • 15 hours ago
  Eggers Joannes Belgium
  15 hours ago
 • 2 weeks ago
  Jolien Desmet Belgium
  2 weeks ago
 • 3 weeks ago
  Wim Gonthier Belgium
  3 weeks ago
 • 3 weeks ago
  Zinet Katja Belgium
  3 weeks ago
 • 1 month ago
  Hilde De Backer Belgium
  1 month ago
 • 1 month ago
  Thys Philip Belgium
  1 month ago
 • 1 month ago
  Van Uden Alfons Belgium
  1 month ago
 • 2 months ago
  Eddy Janssen Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  griet dedoncker Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  jente vanderauwera Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  Nikos Nevens Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  Tom Defosse Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  Kim Audiffret Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  Magali Picqueur Belgium
  2 months ago
 • 2 months ago
  Jos Roeffaers Belgium
  2 months ago
See More