Wij kiezen voor het behoud van het groene en landelijke karakter van Ekeren-Donk

1,484 Signatures Goal: 1,500

De Hoekakker, één van de laatste stukjes landbouwgebied in Ekeren-Donk, dreigt te verdwijnen om plaats te ruimen voor beton.

Opnieuw wordt hierdoor een aanslag gepleegd op het landelijk groene karakter van Ekeren Donk!
Enkele vaststellingen:

 • Bebouwing
  De huidige bebouwing tussen Prinshoeveweg, De Oude Landen, Gerardus Stijnenlaan en Hoekakker telt 376 woningen.
  Het voorontwerp masterplan stelt dat er op de Hoekakker – in een gebied dat 1/3e kleiner is - tot 450 wooneenheden bijkomen. Dit door de bouw van woningen en appartementen met 4 bouwlagen.
 • Mobiliteit
  De uitvalswegen op de Donk zijn hier helemaal niet op voorzien, met 1000 extra wagens in de buurt wordt mobiliteit en parkeergelegenheid een ernstig probleem.
 • Park
  Als compensatie voor de woningbouw zou een park worden aangelegd. Parken vindt men uitsluitend terug in verstedelijkte gebieden. Met het verdwijnen van de Hoekakker zal ons woongebied inderdaad evolueren van een gebied met een landelijk karakter naar een verstedelijkt gebied met hoogbouw en een park.
 • Wateroverlast
  Iedereen kent deze problematiek; nadat 6 ha in beton wordt gegoten is een opvangbekken (put) voor 40.000 m³ nodig; met een oppervlakte tot 3.8 ha gaat alweer een deel van ons “park” verloren!

In plaats van de woonkwaliteit in de wijk op te waarderen zal de woonkwaliteit devalueren. Dit terwijl er voldoende verloederde wijken zijn die kunnen opgewaardeerd worden door bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige bouwnormen.

We betreuren dan ook ten zeerste dat op de “Donk” de omgekeerde beweging wordt gemaakt en opnieuw een stuk landelijk groen plaats moet ruilen voor beton.

Wij zijn het dan ook grondig oneens met de huidige plannen en ijveren ervoor dat de Hoekakker onaangeroerd blijft!

Door deze petitie te ondertekenen kunnen we mogelijk voorkomen dat opnieuw een landelijk stukje groen onder beton verdwijnt.

Hartelijk dank voor uw steun.

Namens de bewoners van Ekeren Donk.

http://www.hoekakker.be/


 • De Bra Guido
  De Bra Guido Belgium, Antwerpen
  Mar 18, 2018
  Mar 18, 2018
  De Hoekakker is deels overstromingsgebied en deels overstromingsgevoelig. Het is duidelijk dat hier niet mag gebouwd worden. Het zogenoemde park is een zoethoudertje dat niets van de waterproblematiek oplost. Bij de minste regen staat er veel water in de grachten. Er is de laatste tijd al genoeg bijgebouwd in de wijk Ekeren Donk, nog extra beton in de wijk is dus zeer ongewenst om het landelijk karakter van de wijk te behouden. Heren politici, hou a.u.b. eens rekening met de bewoners van de wijk i.p.v. het vele geld van de bouwpromotoren.
 • Anonymous
  Anonymous
  Mar 10, 2018
  Mar 10, 2018
  Geen hoekakker
 • Deruyter Katy
  Deruyter Katy Belgium, Stabroek
  Mar 08, 2018
  Mar 08, 2018
  Wil Hoekakker laten zoals het altijd is geweest! Desondanks het moerassiggebied waar we nu wonen sinds 1990 is het altijd gezellig wonen geweest! Wat al onze straat wordt doorgetrokken? Er is nu al nood aan parkeerplaats voor de auto, en wat voor nut heeft het voor de nieuwe jonge gezinnen die er nu wonen? Spelen op straat zal niet meer kunnen voor hen...
  Ik sluit me volledig aan met de argumenten die worden ingediend: wateroverlast (nog meer al destijds), overlast verkeer in de straten, en geen wandelmogelijkheden voor mensen met kinderen of met honden.. LAAT HET BEETJE GROEN IN EKEREN-DONK GROEN BLIJVEN !!
 • Segers Annelies
  Segers Annelies Belgium, Antwerpen
  Mar 06, 2018
  Mar 06, 2018
  Laat Hoekakker onaangeroerd!
See More
1484

Signatures

 • 3 days ago
  De Bra Guido Belgium
  3 days ago
 • 2 weeks ago
  Deruyter Katy Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  jan Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  maarten Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  marijke Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  tom Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  den bart Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  myriam Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  bart Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  bart Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  Segers Annelies Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  Sanders Peter Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  Regnier Maria Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  Gitte bischops Belgium
  2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  Gitte bischops Belgium
  2 weeks ago
See More