Daniel Kalajdjieski 0

ПЕТИЦИЈА ИМАШ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА БАРАЈ СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

109 people have signed this petition. Add your name now!
Daniel Kalajdjieski 0 Comments
109 people have signed. Add your voice!
44%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Се потпишувам на оваа петиција бидејќи: - Само 5.6 % од студентите во Македонија користат орална контрацепција. За 25 % од нив прекинувањето на сексуалниот однос се уште е главен начин за контрацепција. - Стапката на тинејџерска бременост во Македонија е неколкупати поголема од земјите во Европа. - Во учебниците се промовира прекинувањето на односот како метод на контрацепција и не се објаснува правилната употреба на кондомот3. Спротивно на Светската здравствена организација во учебниците стои дека оралната контрацепција „не се препорачува затоа што може да предизвика несакани и трајни последици“ - Само 5,6% од наставниците изјавиле дека можат да предаваат за контрацепција. Затоа, на Светскиот ден на контрацепцијата, со ставањето на потпис, БАРАМ: 1.Да се воведе сеопфатно сексуално образование во основните и средните училишта во Македонија во согласност со насоките од Рамката за сеопфатно сексуално образование, којашто беше донесена од 23 стручни државни и граѓански институции, според којашто научно проверените информации за модерните средства за контрацепција мораат да бидат дел од наставната програма. 2.Да се имплементира Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје 2010-2020 со којашто е предвидено обезбедување на достапна модерна контрацепција и воведување на сексуално образование.

Потпишаната петиција ИМАШ ПРАВО НА ИНФОРАМЦИИ ЗА КОНТРАЦЕЦПИЈА БАРАЈ СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ќе биде доставена до пратениците на Собранието на РМ.

Links


Share for Success

Comment

109

Signatures