Kari Enqvist 0

Helsingin yliopiston hallitukselle

654 people have signed this petition. Add your name now!
Kari Enqvist 0 Comments
654 people have signed. Add your voice!
66%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Arvoisat Helsingin yliopiston hallituksen jäsenet,

Helsingin yliopiston henkilökunta on yliopiston tärkein voimavara. Siitä on syytä pitää kiinni mahdollisimman tarkasti.

Suomen hallituksen ja eduskunnan toimesta suunnitellaan suuria leikkauksia Helsingin yliopiston valtionrahoitukseen. Leikkausten todellinen suuruus vuoden 2016 jälkeen on kuitenkin vielä merkittäviltä osin arvailujen varassa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä (HE76/2015 vp) niin sanotun apteekkikompensaation leikkaamisesta Helsingin yliopiston valtionrahoituksesta. Uusi laki astuu esityksen mukaan voimaan vasta 1.1.2017. Päätöksiä ei ole tehty.

Perustuslakivaliokunta toteaa 3.12.2015 esityksestä HE76/2015 vp antamassaan lausunnossaan seuraavaa:

”Valiokunta katsoo, että arvioinnin lähtökohta — onko yliopistoilla uudistuksen jälkeen tosiasialliset edellytykset suoriutua edelleen perustehtävistään — huomioiden esitystä ei voida pitää perustuslaissa turvatun yliopistojen itsehallinnon vastaisena. Erityisesti Helsingin yliopiston yli 10 %:n vuositason budjettileikkauksia voidaan kuitenkin pitää merkittävinä. Perustuslain 16 §:n 3 momentista ja perustuslain 123§:n 1 momentista johtuvista syistä valiokunta pitää perusteltuna, että apteekkikompensaatioista luopuminen toteutettaisiin asteittain, porrastamalla heikennyksen voimaansaattamista.”

Helsingin yliopiston ei nyt ole viisasta rakentaa toimintaansa sen oletuksen varaan, että eduskunnan vielä epävarmaat päätökset apteekkikompensaatioista ovat sille mahdollisimman epäedullisia. Muiltakin osin leikkausten ja Helsingin yliopiston ulkopuolisen rahoituksen toteutumisesta on jonkin verran epävarmuutta.

Vetoamme teihin, jotta antaisitte kokouksessanne 15.12.2015 yliopiston rehtorille seuraavan ohjeen, ennakoivien ja mahdollisesti ylimitoitettujen irtisanomisten välttämiseksi:

Hallitus kehottaa yliopiston operatiivista johtoa toistaiseksi rajoittamaan henkilöstön mahdolliset irtisanomiset korkeintaan siihen määrään, mikä on välttämätöntä ilman spekulointia apteekkikompensaation mahdollisella vähenemisellä myöhemmin.

Jaakko Hämeen-Anttila (arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori)

Kari Enqvist (kosmologian professori)

Ulla-Maija Forsberg (vararehtori, fennougristiikan professori)

Fred Karlsson (yleisen kielitieteen emeritusprofessori)

Laura Kolbe (Euroopan historian professori)

Martti Koskenniemi (akatemiaprofessori ja Erik Castrén -instituutin johtaja)

Antti Kupiainen (matemaattisen fysiikan professori)

Henrik Meinander (historian professori)

Markku Ollikainen (ympäristöekonomian professori)

Risto Saarinen (ekumeniikan professori)

John Sumelius (maatalouden liiketaloustiede)

Share for Success

Comment

654

Signatures