Waldemar Biniecki 0

Help us to save SS. Cyril & Methodius Seminary in Orchard Lake, Michigan

92 people have signed this petition. Add your name now!
Waldemar Biniecki 0 Comments
92 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

November 1, 2022

Most Reverend Archbishop Allen H. Vigneron

Archbishop of Detroit

12 State Street

Detroit, MI 48226

Your Excellency:

We are respectfully petitioning to keep the status of SS. Cyril & Methodius Seminary as open.

We do understand that operations at SS. Cyril & Methodius Seminary may need to be

suspended, but we strongly advocate for an open status of SS. Cyril & Methodius Seminary

without liquidating this unique national institution – the only Polish Seminary in the United

States of America, which has served as an important historical and holy site for Polish-American

Catholics for over 137 years.

Fr. Joseph Dabrowski founded the seminary understanding the needs of the Polish immigrants

who arrived in America. For decades, Polish-Americans have been one of the strongest pillars of

the Catholic faith in the United States. The seminary is a beautiful institution to deliver priests

to the Polish community. As long as the seminary is open and we have your blessing and vote,

our community can still believe that our ancestors’ effort is in good hands and continue

formation of priests for years to come.

Thank you in advance for your support of SS. Cyril and Methodius Seminary and saving Polish-

American heritage for future generations. There are almost 1 million Catholics of Polish descent

in Michigan, and they will always remember your kindness.

Respectfully,

Christopher (Krzysztof) J. Gajda, MBA, CPA

President, Polish Association in Texas

język polski

Wasza Ekscelencjo:

Z całym szacunkiem prosimy o utrzymanie aktywnego statusu SS. Seminarium Cyryla i Metodego. Rozumiemy, że operacje w SS. Seminarium Cyryla i Metodego mogą zostać zawieszone, ale zdecydowanie opowiadamy się za otwartym statusem SS. Seminarium Cyryla i Metodego bez likwidacji tej wyjątkowej instytucji narodowej – jedynego Polskiego Seminarium Duchownego w Stanach Zjednoczonych, które utrzymuje polskość i wiarę katolicką od ponad 137 lat. Ks. Józef Dąbrowski założył seminarium rozumiejąc potrzeby polskich emigrantów, który przybył do Ameryki. Amerykanie polskiego pochodzenia od dziesięcioleci są jednym z najsilniejszych filarów wiary katolickiej w Stanach Zjednoczonych. Seminarium jest wyjątkową instytucją szkolącą księży dla społeczności polskiej. Dopóki seminarium jest otwarte i mamy Twoje błogosławieństwo i głos, nasza społeczność może nadal wierzyć, że wysiłek naszych przodków jest w dobrych rękach i trwa dalej na długie lata. Z góry dziękujmy za wsparcie SS. Cyryla i Metodego i ratowanie polsko- amerykańskiego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. W Michigan jest prawie milion katolików polskiego pochodzenia i zawsze będą oni pamiętać za okazaną dobroć. Serdeczne Bóg zapłać!

Share for Success

Comment

92

Signatures