HDLU Osijek / Galerija Kazamat Croatia 0

HDLU Osijek - Kulturom protiv nekulture: spriječimo gašenje Galerije Kazamat

1693 people have signed this petition. Add your name now!
HDLU Osijek / Galerija Kazamat Croatia 0 Comments
1693 people have signed. Add your voice!
34%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now
Poštovani,

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek (HDLU Osijek) krovna je strukovna udruga likovnih stvaratelja Grada Osijeka i njemu gravitirajuće regije te djelovanje njezinih članova čini nezaobilazan dio hrvatske kulture. Zadaća je HDLU-a Osijek razvijati i afirmirati hrvatsku likovnu umjetnost, štititi rad i ugled svojih sadašnjih i prijašnjih članova te kontinuirano sudjelovati u kvalitativnom oblikovanju kulturne politike Grada Osijeka i čitave regije. U sklopu Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek od 2002. godine djeluje Galerija Kazamat u kojoj se uz izložbe članova Udruženja prezentiraju i one relevantnih hrvatskih i stranih likovnih umjetnika. Osim likovnih događaja i manifestacija HDLU Osijek je suorganizirao dvjestotinjak sadržaja iz različitih kulturnih i supkulturnih područja neupitne kvalitete.

Sukladno navedenim zadaćama naša nam profesionalna odgovornost i moralna obveza nalažu upozoriti javnost na situacije i događaje koji štete ugledu umjetnika sredini u kojoj profesionalno djeluju i općem kulturnom okruženju.

Ovaj apel za podrškom proizašao je iz novonastale situacije u odnosima Grada Osijeka i HDLU Osijeka (Galerije Kazamat) koja je rezultirala nenamjenskim iznajmljivanjem ulaza Galerije Kazamat što nas je dovelo u situaciju da je nemoguće normalnim putem ući u galerijski prostor. Navedeni prostor iznajmljen je političkoj stranci „Hrvatski laburisti“ te je multimedijalna dvorana Galerije Kazamat iznajmljena udruzi koja se bavi sportsko-rekreativnim aktivnostima (Pilates). Nakon četiri službene zamolbe za prijem u Ured Gradonačelnika Ivana Vrkića i isto toliko ignoriranja od strane istog, naslućujemo da je ovo kraj djelovanja osječke Galerije Kazamat koju se kontinuirano godinama opstruira u normalnom radu. U gradskom „Uredu za poslovne prostore“ rečeno nam je da je stranka „Hrvatski laburisti“ tražila i proširenje prostora nauštrb cijelog ulaznog hola galerije s pripadajućim sanitarnim čvorom te da će Grad ostale prostore Galerije Kazamat uskoro početi iznajmljivati, drugim riječima izbacivanje HDLU Osijek iz Kazamata tj. gašenje Galerije Kazamat. U gradskim kuloarima se priča da se u iznajmljenom prostoru namjerava pokrenuti privatna točionica piva te otvoriti terasa ispred službenog ulaza galerije!!

Molimo Vas da nam date podršku potpisom ove peticije koja bi nam pomogla u rješavanju novonastalog problema, to jest konačnog gašenja Galerije Kazamat koja je svojim trinaestogodišnjim djelovanjem sustavno promicala visoke kulturno-umjetničke sadržaje koji su izdašno financirani od strane Ministarstva kulture RH svih ovih godina što potvrđuje neupitnu kvalitetu istih.

..............................................................................................

Ladies and gentlemen,

The Croatian Association of Artists Osijek (HDLU) is the head professional association of artistic creators of the City of Osijek and the region that gravitates towards it, and the activity of its members represents an unavoidable part of Croatian culture. The task of HDLU Osijek is to develop and affirm Croatian art, to protect the work and reputation of its present and past members and to take part in a qualitative shaping of the cultral politics of the City of Osijek and the whole region. The Gallery Kazamat, where members of the Association exhibit together with other relevant Croatian and foreign artists,hasfunctioned within the Croation Association of Artists Osijek since 2002. Except for art events and manifestations HDLU Osijek co-organised about two hundred events of different cultural and subcultural domains with indisputable quality.

According to these tasks our professional responsibility and moral obligation forces us to inform the public about the situation and the occurences that do harm to the artists' reputation, to the milieu they professionally work in and to the global cultural surrounding.

This appeal for support results from the newly created situation concerning the relationship between the Authorities of the City of Osijek and HDLU Osijek (the Gallery Kazamat). The Authorities of the City of Osijek have rented out inappropriately the entrance hall of the Gallery Kazamat and now it is impossible to get into the gallery' s facilities normally. The specified space (entrance hall) has been rented out to the political party „Croatian Labourists“ and the multimedia hall of the Gallery Kazamat to an association that is engaged in sports and recreation activities (Pilates). After four official requests for admission in the Mayor's office of Ivan Vrkić and the same amount of ignoring on his behalf we suspect that this is the end of the activities of the Osijek Gallery Kazamat that has been obstructed in her work continuously for years. We have been informed by the City Office for Buisness Premisses that the „Croatian Labourists“ demanded an expansion at the expense of the whole entranace hall with its sanitary facilities and that The City will start renting out the other rooms of the Gallery Kazamat. To put it in other words, HDLU Osijek will be thrown out and the Gallery Kazamat closed down. In the city kuloars it is said that there will be a private beer taproom and a patio in front of the official entrance of the gallery!!

We ask you to support us by signing this petition which would help us to solve our newly problem, meaning, the final closedown of the Gallery Kazamat that systematically for thirteen years has promoted high cultural and artistic activities which were financed by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia during all those years what proves quality beyond doubt.

Share for Success

Comment

1693

Signatures