Clair Tipton Pritchard Northern Ireland 0

Hawl i fyw/Fighting chance

10491 signers. Add your name now!
Clair Tipton Pritchard Northern Ireland 0 Comments
10491 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

The #HawliFyw #FightingChance Campaign has been inspired by Irfon Williams' story. Irfon is currently receiving treatment for Secondary Bowel Cancer, but is being denied access to life prolonging drugs and potentially life saving treatments.

#FightingChance is a positive campaign calling for cross-party support to change the Welsh Government’s policy and ensure that over 70 targeted cancer treatments which include drugs and specialist radiotherapy techniques become available in Wales.

Mae ymgyrch #Hawl i Fyw wedi ei ysbrydoli gan stori Irfon Williams. Mae Irfon ar hyn o bryd yn cael triniaeth am ganser y coluddyn ond mae ei gais am gyffuriau allai ymestyn neu achub ei fywyd wedi ei wrthod.

Ymgyrch gadarnhaol yw #Hawl i Fyw, sy'n galw am gefnogaeth aml-bleidiol i newid polisi Llywodraeth Cymru, a sicrhau fod dros 70 o driniaethau canser penodol, sy'n cynnwys cyffuriau a thechnegau radiotherapi arbenigol, ar gael yng Nghymru.

Share for Success

Comment

10491

Signatures