Gust Peeters 0

Red-de-Antwerpse-Handelsbeurs

34 people have signed this petition. Add your name now!
Gust Peeters 0 Comments
34 people have signed. Add your voice!
34%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De Antwerpse Handelsbeurs, één van de oudste ter wereld, staat al geruime tijd te verkommeren en dreigt onherstelbare schade op te lopen. Bezorgd om ons cultureel patrimonium en beseffend dat wij onze wereld niet geërfd hebben van onze ouders, maar in bruikleen hebben van onze kinderen, vragen de ondertekenaars van deze petitie:

 

1. aan de huidige eigenaar, de firma Breevast, om onmiddellijk de nodige instandhoudingswerken uit te voeren en de sluipende verkrotting en verloedering een halt toe te roepen, met als dringende actiepunten het onmiddellijk wind- en waterdicht maken van de Handelsbeurs, het verwijderen van alle duiven die er zich toegang verschaft hebben, het verwijderen van alle puin dat zich ophoopt en het onmiddellijk beschermen van alle aangetaste elementen als bvb. de wapenschilden in de zoldering; vervolgens om de hele Handelsbeurs terug in haar oorspronkelijke glorievolle staat te brengen ten einde er de nieuwe en gewenste invulling zo snel mogelijk aan te kunnen geven

 

2. aan de vorige eigenaar, de stad Antwerpen bij monde van haar gemeentebestuur, om haar plicht als behoeder van het algemeen belang niet te verzaken en krachtig op te komen voor het algemeen Antwerps erfgoed, ook als dit door bestuurlijke beslissing werd geprivatiseerd

 

3. aan de culturele instellingen van stad, provincie en Gemeenschap om actief en gericht te blijven waken over ons cultureel bouwkundig erfgoed waarvan reeds zoveel is verdwenen, een lotsbestemming die wij voor de Antwerpse Handelsbeurs absoluut willen vermijden.

Links


Share for Success

Comment

34

Signatures