Giannis Paleokastritis 0

ΝΑΙ στην Επένδυση Halcyon Hills στην Σάμο

334 signers. Add your name now!
Giannis Paleokastritis 0 Comments
334 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

                                                      

H επένδυση Halcyon Hills στην πανέμορφη Σάμο είναι η πιο σημαντική και μεγάλη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην Σάμο. Πρόκειται για τουριστική μονάδα 5 αστέρων και 750 κλινών στην Ανατολική Σάμο μελετημένη με γνώμονα το φυσικό περιβάλλον. Η επένδυση θα συμβάλει σημαντικά στην τοπική οικονομία τον τουρισμό και την προβολή του πιο όμορφου νησιού της Ελλάδας. Κάποιοι για ιδιοτελείς σκοπούς θέλουν να σταματήσουν άλλη μια επένδυση στην Ελλάδα και στην Σάμο. Θα τους αφήσουμε? 

Εμείς, πολίτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Σάμου χαιρετίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης, με μια πρωτοφανών διαστάσεων επένδυση στο νησί μας. Εταιρεία αγγλικών συμφερόντων, με τους έλληνες συνεργάτες της, με σεβασμό στο περιβάλλον και την Ελλάδα, επέλεξαν το νησί μας για να κάνουν μια επένδυση, που δεν έχει σα μοναδικό σκοπό το οικονομικό όφελος

 

Από την παρουσίαση της επένδυσης διαφαίνεται η αρμονική ανάπτυξη ενός τοπίου, που σα σκοπό έχει η φύση να έχει πρωταγωνιστικό χαρακτήρα και να δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια σύγχρονη μονάδα, τόπος επίσκεψης τουριστών για όλο το χρόνο. Η επένδυση αυτή θα έχει οφέλη για τον τόπο μας, τόσο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησής της, όπου θα χρησιμοποιηθούν μετά από δεσμεύσεις της εταιρείας ντόπιοι υπερεργολάβοι και προμήθευες υλικών, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, όπου θα απασχολούνται περίπου 200 άτομα και θα έρχονται επισκέπτες σταθερά όλο το χρόνο. Οι δε επισκέπτες αυτοί θα μπορούν να επισκέπτονται το νησί μας και επόμενες φορές, αυξάνοντας  έτσι τον τουρισμό και προωθώντας την τοπική κοινωνία

 

Η προσπάθεια αυτή είναι ευπρόσδεκτη από όλους. Το άσχημο οικονομικό περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως με τη δυσοίωνη πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον του τόπου μας και των οικογενειών μας, τέτοιες επενδύσεις αποτελούν μονόδρομο  ανάπτυξης και επιβίωσης για τον τόπο μας. Στις όποιες προσχηματικές προσπάθειες να σταματήσει η επένδυση αυτή, λέμε όχι

 

Σήμερα εν μέσω κρίσης, αβεβαιότητας και ανεργίας με παγκόσμιες διαστάσεις, η απώλεια ή η «αναχαίτιση» για προσχηματικούς λόγους των χαμένων επενδύσεων,  αποτελεί καταστροφή για τον τόπο μας. Εάν η επένδυση αυτή σταματήσει, τη μεγαλύτερη ζημία θα την έχει η Σάμος, με την τοπική κοινωνία της και εμάς τους άμεσα ενδιαφερόμενους και πολίτες. Η πορεία της οικονομίας στο νησί τα τελευταία χρόνια είναι φθίνουσα. Εάν στην πρώτη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που επιχειρείται το νησί μας πει όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια.

 

Εμείς, οι πολίτες της Σάμου ζητάμε να γίνουν επενδύσεις, όπως αυτής της εταιρείας «Halcyon Hills» στο Μερτζίκι της Σάμου.


Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 5, παρ. 1, είναι δικαίωμα του καθενός μας να συμμετέχει ανεμπόδιστα στην οικονομική ζωή της χώρας.

 

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 22, παρ. 1, η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος.

 

Ακόμα, όμως, και αν κάποιος επικαλεστεί τη διάταξη του άρθρου 24, παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος για την προστασία των δασών, η διάταξη αυτή σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της υποχωρεί, εφόσον ο προορισμός του φυσικού περιβάλλοντος είναι άμεσα συναρτώμενος με την εθνική οικονομία και τον προορισμό που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

 

Εμείς θέλουμε την ανάπτυξη, γιατί αλλιώς θα κλείσουμε και θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε στην ανεργία. Ήδη, δε, πολλοί από εμάς είμαστε άνεργοι και απελπισμένοι. Έχουμε χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και αδυνατούμε να καταβάλουμε τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

Αν το έργο δε γίνει, μετά βεβαιότητας θα συνεχίσουμε να χρωστάμε χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, θα αδυνατούμε να καταβάλουμε τις οφειλές μας, θα αδυνατούμε να καταβάλουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, με βεβαιότητα αν το  έργο δεν ξεκινήσει μέχρι το Νοέμβριο, πολλοί από εμάς θα είμαστε πλέον ανασφάλιστοι, αλλά και με μεγάλες οφειλές στο δημόσιο, κινδυνεύοντας η προσωπική μας ελευθερία με ποινικά δικαστήρια, όσο και η περιουσία μας.

 

Δεν αντέχουμε άλλο να βλέπουμε να καταστρεφόμαστε εμείς, ο τόπος και το μέλλον των παιδιών μας. Όταν βρίσκεται μία επένδυση, που είναι πραγματικά αναπτυξιακή, πρέπει να τη στηρίξουμε, γιατί αυτή η επένδυση θα μας στηρίξει, τόσο τον τόπο μας, όσο και εμάς.

 

Η επένδυση αυτή θα δώσει έναν αέρα ανάπτυξης για τουλάχιστον 18 μήνες από την έναρξη της και μια διαφορετική πνοή και στρατηγική ανάπτυξης  από τη στιγμή της λειτουργία της.

 

Εμείς θέλουμε την επένδυση αυτή της «Halcyon Hills» και τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

 

Με όλη μας τη φωνή ζητάμε από την Πολιτεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η επένδυση αυτή και από κάθε όργανο της Πολιτείας, ως πολίτες αυτού του τόπου, ζητάμε:

 

Να προστατέψει το δικαίωμά μας στην εργασία

 

Να προστατέψει το δικαίωμα μας στη συμμετοχή στην Οικονομία

 

Να προστατέψει την ίδια μας την ύπαρξη

 

Οποιαδήποτε τροχοπέδη στην ανάπτυξη, μας οδηγεί πλέον σε προσωπικό, οικονομικό, επαγγελματικό και οικογενειακό αφανισμό.

 

 

Οι πολίτες και επαγγελματίες της Σάμου


ENGLISH VERSION


The Halcyon Hills investment in Samos Island - Greece is the biggest and most important investment ever to come in Samos - Greece. It is a touristic investment of a 5 star resort in the amazing Samos Island in Greece. The investment is planned to give emphasis to the natural enviroment of the island. it will be a major contribution to the local economy of this beautiful island. Private interests are trying to stop this investment and stop the local economy from growing. Say Yes to the Halcyon Hills Investment in Samos - Greece


We, the citizens, freelancers and entrepreneurs of Samos Island in Greece, welcome the Halcyon Hills investment on our island.  It is a development effort of an unprecedented scale for Samos. An English company, with its Greek partners, chose Samos to invest in tourism. It is an investment respecting the environment and Greece where profit is not its sole purpose.

 

Since the announcement of this investment it is clear that main goal is the harmonic development of the area where nature has a leading role combined with a luxurious resort. An ideal place for tourism in Samos - Greece throughout the year. The benefits of such an investment for the island and its people are many. During the construction phase where local contractors will be involved, as well as the operational phase of the resort where new all-year jobs will be created. The visitors off Halcyon Hills are strong potential repeating visitors of the island, thus increasing the tourism industry of the island.

 

This Halcyon Hills effort is welcomed by all people of Samos. The poor economic environment that has developed in recent years, especially with the bleak forecast for the immediate future for our country makes this investment essential for the island of Samos. We say no to any personal interests that are trying to block such an investment.

 

Presently, Samos island as well as Greece and Europe are under recession. The loss or rejection of such an investment is disastrous for our island. If the investment is stopped, the loss for the local economy will be far greater than the loss of the investors. The economy of the island in recent years is declining. If the people of Samos turn their back on this first big investment, it will be extremely difficult for any other investment to come to Samos in the following years. 


We, the citizens of Samos welcome investments, such the «Halcyon Hills» investment in Mertziki of Samos.

 

According to the Greek Constitution, Article 5, par. 1 “is a right of everyone to participate without hindrance in the economic life of the country.”

 

Under the Greek Constitution, Article 22, par.1, “work is a right protected by the State.”

 

Still, though, if someone invoke the provisions of Article 24, par.1 of the Greek Constitution for the protection of forests, the provision in accordance with the last sentence of recede if “the purpose of the natural environment is directly related to the national economy and the purpose in accordance with the public interest.”

 

We the professinals of Samos want development, because otherwise we will be forced to unemployment. Already, many of us are unemployed and desperate. We owe our taxes, and are unable to pay our work insurance.

 

If this project doesn’t go through, then we will continue to owe money to the Greek state, we will be unable to pay our debts,taxes and social contributions.

If the project does not commence in November 2011 many of us will be left with insurance and will be liable against the Greek state for debts and our property even our personal freedom will be in question. 

We can not afford anymore to see our selves, our island and the future of our children to be financially destroyed . The Halcyon Hills investment must be supported because it aims to the economic growth of our island.

  

This investment will grow the local economy for at least 18 months and will be the launch of a different business strategy for the whole island.

 

We want this investment to «Halcyon Hills» and support with all our powers.

 

With request from the government to do everything possible to make this investment come true. Furthermore we request from our government to:

 

To protect our right to work

 

To protect our right to participate in the Economy of our country

 

To protect our very existence

 

Any attempt to stop the growth of our island, leads us now to personal, professional and financial extinction.

 

 

Citizens and professionals of Samos Island - Greece

Sponsor

Επαγγελματίες και Επιχειρηματίες Σάμου

Links

Μάθετε για την Επένδυση

Learn about the investment
http://www.halcyonhills.info/


Γιατί προσπαθούν να σταματήσουν την επένδυση;
Who and why is trying to stop this investment?

ΒΑΘΥ SOS 

Halcyon Hills - Ιστορική Επένδυση ή καταστροφή?


Share for Success

Comment

334

Signatures