جبهه آزادیخواهان مردم ایران 0

دعوت ازادیخواهان به جبهه ازادیخواهان مردم ایران

75 people have signed this petition. Add your name now!
جبهه آزادیخواهان مردم ایران 0 Comments
75 people have signed. Add your voice!
8%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


جبهه آزادیخواهان مردم ایران اعلام موجودیت کرد هفتم اسفندماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۱۲جبهه آزادیخواهان مردم ایران اعلام موجودیت کردهفتم اسفندماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۱۲
جبهه آزادیخواهان مردم ایراندر راستای نیل و دست یابی ملت ایران به خواسته های برحق خود، ضمن تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بین همه ایرانیان ، اعلام میدارد: تمامی تلاش و فعالیت های این جبهه ، برای آزادی میهن و ملت و پایه گذاری یک نظام مردم سالار بر پایه جدایی دین از حکومت در ایران می باشد.‏
کشورمان ایران به سبب حکومت نالایق ، فاسد و ضد انسانی بنام جمهوری اسلامی ، لحظاتی بس دشوار و بحرانی را طی می کند. نارضایتی عمومی ناشی از سرکوب سیستماتیک خواست های به حق مردم ، چپاول ثروت های ملی ، عدم رعایت قوانین بین المللی و حقوق بشر و اصرار بر دستیابی به انرژی هسته ای بصورت غیر شفاف ، کشور را با تحریم های اقتصادی و تهدید نظامی جدی جهانی روبرو ساخته است.
همچنین با توجه به تورم روز افزون و کاهش شدید ارزش پول ملی ، مشکلات زندگانی ، فقر و تنگدستی اقشار مختلف مردم بویژه لایه میانی و زیرین جامعه بسرعت گسترش یافته است. مردم دیگر توان تحمل این همه ظلم و نابرابری ، فقر و تنگدستی و خفت و خواری را ندارند. ملت ایران همواره بر این باور بوده است که خود توانایی برکناری نظام دیکتاتوری و فاسد جمهوری اسلامی را دارا می باشد و بر همین اساس“جبهه آزادیخواهان مردم ایران”از تمامی ملت ها ، دولت ها ، سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی دیگر درخواست دارد تا در این راه دشوار از حرکت های آزادیخوانه مردم ایران حمایت کنند.
ما امضا کنندگان این منشور و پیمان نامه ضمن اعلام موجودیت“جبهه آزادیخواهان مردم ایران”تعهد می نمائیم تا برگزاری یک انتخابات آزاد بمنظور تشکیل مجلس موسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی نوین و دمکراتیک ایران در کنار هم و همراه هم باشیم و تمامی امکانات و نیروی خود را برای تحقق این امر با باور به اصول بنیادین زیر بکار بندیم.

اصول جبهه :
الف :ما خواهان حفظ ” استقلال ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی کشورمان ایران” هستیم.
ب :همه ایرانیان در تمامی حقوق شناخته شده بشر طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و پیوست های آن با هم برابر هستند.
پ :ما خواهان یک حکومت غیر متمرکز استانی بر مبنای تقسیمات فعلی استان ها می باشیم که در ساختار دیوانی آن ، دین از حکومت جدا بوده و تمامی ادیان و مذاهب آزاد و محترم شمرده شود. لازم به ذکر است، نوع حکومت می تواند به یکی از اشکال مشروطه پارلمانی(پادشاهی پارلمانی)، جمهوری لیبرال دمکرات و یا سوسیال دمکرات و یا هر شکل دیگر از ساختارهای نوین حکومتی باشد که ضمن دارا بودن یک قانون اساسی و پرچم ، در یک همه پرسی آزاد با رای مستقیم ملت انتخاب خواهد شد .
“جبهه آزادیخواهان مردم ایران”از تمامی ایرانیان و ایران دوستان جهان دعوت می کند در واحدهای مستقل این جبهه که در هفت شاخه جداگانه در نظر گرفته شده است و شاملایلات و طایفه ها -احزاب و گروها – فعالان و شخصیت های مستقل -دانش آموزان ،فرهنگیان و دانشجویان – کارگرانو آسیب دیدگان اجتماعی -بازاریان و اصناف و نیروهای مسلحمی باشد ، دعوت بعمل می آورد تا با همفکری و همکاری در جهت تولید قدرت و تحمیل انتخابات آزاد بمنظور تشکیل مجلس موسسان برای تدوین وتصویبقانون اساسی نوین و دمکراتیک و یا ایجاد زمینه فروریزی رژیم قرون وسطایی و تروریست پرور جمهوری اسلامی در این جبهه به هم بپوندند و یقین داشته باشند که در سرنوشت ملت ها هیچ نیرویی به اندازه خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد.
====
( توجه ، بنابه پیشنهاد اعضاء و گروه های هموند در جبهه آزادیخواهان مردم ایران دو کلمه از منشور جبهه در مجمع عمومی که در کنار شورای ملی در آینده تشکیل خواهد شد ، حذف ، و افزوده خواهد گشت ).
الف ؛ کلمه ((تصویب)) در سطر پنجم پاراگراف آخرمنشور موجب برخی سو تفاهمات و برداشتهای غلط شده است که نیاز به تفسیر دارد ، بکلی حذف خواهد شد.
ب ، (( پادشاهی پارلمانی)) در تعریف مشروطه پارلمانی و یا به جای آن ،در سطر سوم اصل پ اضافه خواهد شد.
====
هدف جبهه :
الف :کمک به برگزاری شورا و یا کنگره ملی ایرانو اجرای برنامه ها و دستورات آن
ب :اتحاد و سازماندهی گروه های ملی گرا بر پایه تاریخ ، فرهنگ و ایران دوستی
برنامه جبهه در هفت واحد تدوین خواهد شد
۱ – اتحاد ایلات و طایفه ها
۲ – احزاب ، گروها و تشکل ها
۳ – فعالان و شخصیت های مستقل
۴ – دانش آموزان و فرهنگیان و دانشجویان
۵ – کارگران ، کاروران و آسیب دیدگان اجتماعی
۶ – بازاریان و اصناف
۷ – نیروهای مسلح
امضا کنندگان :

Share for Success

Comment

75

Signatures