Haris Fadzilah B Fadil

Green Bubble Program

1364 signers. Add your name now!
Haris Fadzilah B Fadil
1364 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Nurida signed recently
Fadzil Ariffin Arss signed recently

Merujuk kepada Program Green Bubble yang akan dilaksanakan di Rapid Pengerang, dengan ini kami Pekerja Petronas/Prefchem ingin menyatakan bahawa kami tidak bersetuju dengan cara perlaksanaan program ini.

Share for Success
1364

Signatures