Hinda Talal 0

Skriv på för en hållplats för Göteborgs moské

486 signers. Add your name now!
Hinda Talal 0 Comments
486 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Göteborg i samarbete med Göteborgs Moské uppmanar dig att skriva på för en hållplats för Göteborgs moské!

Moské besökare är i behov av en busshållplats som är i gångavstånd från moskén. Moské besökare som äldre samt funktionsnedsatta har haft svårigheter att ta sig till moskén då de inte har bil. Dessutom är parkeringen liten och får plats med få bilar. Av miljömässiga skäl uppmanar vi att fler tar sig till moskén med miljövänliga alternativ och rekommenderar därav en synlig busslinje och hållplats.Vi finner även en problematik i att människor tar sig till moskén i mörker och kyla. En tydlig hållplats med namnet Göteborgs moské markerar dessutom att Göteborg är en stad som anammar mångfald och inkludering.

 Vilket Göteborg vill Du Leva i? Säg JA! till en moskéhållplats i Göteborg.


Links

Share for Success

Comment

486

Signatures