درخواست جونان خوانسار از مردم شریف گلپایگان: نگذارید به وحدتمان خدشه وارد کنند

khosro D
khosro D 0 Comments
1 Signature Goal: 1,000

بسمه تعالی

همه ایران شناسان و گردشگران خوانسار را با دو نماد «گلستانکوه» و  «سرچشمه» می شناسند و این دو طبیعت خاص و ویژه این شهر به عنوان نمادهای معرفی این شهر پرآوازه همواره موجب افتخار و بالندگی این شهرستان بوده است. اما متاسفانه در چند سال اخیر دستهایی پنهان برای ایجاد اختلاف بین دو شهرستان دوست و همسایه یعنی خوانسار و گلپایگان، هر از گاهی اقدام به انتشار تصاویری از گلستانکوه و یا لاله واژگون به عنوان نمادی از شهرستان گلپایگان نموده اند که این حرکات نه تنها وجهه گلپایگان به عنوان شهرستانی که خود دارای نمادهای منحصر به فرد و ویژه ای به ویژه در حوزه تاریخ است را زیر سوال می برد، بلکه این نماد را که به عنوان پرچم شهرستان خوانسار محسوب می شود را به اشتباه منسوب به آن شهرستان می کند. متاسفانه علیرغم تذکرات و اعتراضات شهروندان خوانسار به این گونه اقدامات، فرمانداری گلپایگان به عنوان نماینده عالی دولت در آن شهرستان در شورای اداری اخیر خود با حضور وزیر بهداشت و درمان و نماینده هیئت دولت در سفر چهارم استانی به شهرستان های خوانسار و گلپایگان در بنر پشت سر وزیر از تصویر گلستانکوه خوانسار استفاده نموده است. ما جوانان شهرستان خوانسار ضمن احترام به تمامی مردمان خوب و شریف گلپایگان از همه آن عزیزان درخواست می نماییم نسبت به رعایت حقوق مالکیت معنوی شهرستان خوانسار نسبت به این نماد خاص شهرستان خوانسار، از مسوولین و رسانه ها و متولیان امر بخواهند تا ضمن توقف چنین حرکاتی با تبلیغ نمادهای خاص شهرستان گلپایگان به وحدت و دوستی دو شهرستان خدشه وارد ننمایند.

 

Links


Comment

1

Signature