Niklas hellberg 0

GF6: Presentation av ordförande-kandidater på årsmötet

43 signers. Add your name now!
Niklas hellberg 0 Comments
43 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SPECIFIK INFORMATION OM MOTIONEN

Bakgrund: När ny ordförande ska väljas och det nomineras flera olika personer bör medlemmarna erbjudas möjlighet att lyssna på kandidaternas egna ord om sin syn på framtiden och sin egen roll som eventuell ordförande. Visioner, mål m m bör då tydligt deklareras i syfte att ge medlemmarna en förståelse på vem de i s f ska rösta på.

Problem: Just nu är inte detta reglerat i stadgarna.

Förslag: Ändra stadgarna så att paragraf 13 punkt 12 ändras till ”Val av ordförande. Om flera kandidater nominerats skall varje kandidat få fem minuter för ett personligt anförande samt svara på frågor från medlemmarna.”

Motionen skapad av:
Niklas Hellberg, niklas.hellberg@nickes.com, 0703705555

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄN INFORMATION:

Hur gör jag för att stötta denna motion?: Då ska du signera den samt marknadsföra den via ditt nätverk av medlemmar i J-Södra.

Vem kan signera den?: Medlemmar i J-Södra

Hur många signaturer krävs för att den ska skickas in: 50 st. Då kommer motionen skickas in till sekreteraren i J-Södra.

När stänger insamlingen av signaturer: Senast 60 dagar före föreningsmötet

Vad krävs för att denna motion ska genomföras?: Förslag till ändring av dessa stadgar, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före föreningsstämma. Beslut om ändring av stadgarna, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande stämmor där den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut gällande dessa frågor skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet på båda stämmorna. Kallelse till ny stämma får ej ske förrän den tidigare stämman avslutats.

Vem kommer föra talan för denna motion på föreningsmötet?: Den som skapat motionen.

Vad krävs av den som signerar?: Att du röstar på motionen på föreningsmötet

Share for Success

Comment

43

Signatures