Niklas hellberg 0

GF4: Förbättring av paragraf 19: FÖRENINGENS UTMÄRKELSER

63 signers. Add your name now!
Niklas hellberg 0 Comments
63 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SPECIFIK INFORMATION OM MOTIONEN

Bakgrund: I Jönköpings Södra IF:s stadgar paragraf 19 står det att "Förtjänta medlemmar kan efter beslut av styrelsen erhållen förtjänsttecken eller förtjänstmedalj. Det åligger styrelsen att upprätta regler för utdelning av utmärkelser samt föra register över utdelade utmärkelser.".

Problem: Spelare/ledare/medlemmar i J-Södra får inte förtjänsttecken eller förtjänstmedalj när de förtjänat det.

Förslag: Ändra stadgarna så att paragraf 19 ändras till "Förtjänta medlemmar kan, om vissa villkor uppnåtts, erhålla förtjänsttecken eller förtjänstmedalj. Villkoren redovisas i en bilaga till stadgarna som heter ”Villkor för förtjänsttecken eller förtjänstmedalj.” Det åligger styrelsen att hantera utdelning av utmärkelser samt föra register över utdelade utmärkelser."
Läs bilagan, klicka här!

Motionen skapad av: Jonas Larsson, Jonte681@hotmail.com, 0706958076 genom Niklas Hellberg, niklas.hellberg@nickes.com, 0703705555

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄN INFORMATION:

Hur gör jag för att stötta denna motion?: Då ska du signera den samt marknadsföra den via ditt nätverk av medlemmar i J-Södra.

Vem kan signera den?: Medlemmar i J-Södra

Hur många signaturer krävs för att den ska skickas in: 50 st. Då kommer motionen skickas in till sekreteraren i J-Södra.

När stänger insamlingen av signaturer: Senast 60 dagar före föreningsmötet

Vad krävs för att denna motion ska genomföras?: Förslag till ändring av dessa stadgar, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före föreningsstämma. Beslut om ändring av stadgarna, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande stämmor där den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut gällande dessa frågor skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet på båda stämmorna. Kallelse till ny stämma får ej ske förrän den tidigare stämman avslutats.

Vem kommer föra talan för denna motion på föreningsmötet?: Den som skapat motionen.

Vad krävs av den som signerar?: Att du röstar på motionen på föreningsmötet

Share for Success

Comment

63

Signatures