Niklas hellberg 0

GF3: Medlemskommunikation

57 signers. Add your name now!
Niklas hellberg 0 Comments
57 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SPECIFIK INFORMATION OM MOTIONEN

Bakgrund: I Jönköpings Södra IF:s stadgar paragraf 3 står det att "Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter".

Problem: Medlemmar i J-Södra får inte information om föreningens angelägenheter.

Förslag: Ändra stadgarna så att paragraf 3 ändras till "Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter och skall erhålla detta via ett månadsbrev via e-post."

Motionen skapad av: Niklas Hellberg, niklas.hellberg@nickes.com, 0703705555

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄN INFORMATION:

Hur gör jag för att stötta denna motion?: Då ska du signera den samt marknadsföra den via ditt nätverk av medlemmar i J-Södra.

Vem kan signera den?: Medlemmar i J-Södra

Hur många signaturer krävs för att den ska skickas in: 50 st. Då kommer motionen skickas in till sekreteraren i J-Södra.

När stänger insamlingen av signaturer: Senast 60 dagar före föreningsmötet

Vad krävs för att denna motion ska genomföras?: Förslag till ändring av dessa stadgar, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före föreningsstämma. Beslut om ändring av stadgarna, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande stämmor där den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut gällande dessa frågor skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet på båda stämmorna. Kallelse till ny stämma får ej ske förrän den tidigare stämman avslutats.

Vem kommer föra talan för denna motion på föreningsmötet?: Den som skapat motionen.

Vad krävs av den som signerar?: Att du röstar på motionen på föreningsmötet

Share for Success

Comment

57

Signatures